settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява кръщелното обновление?

Отговор


Кръщелното обновление е вярването, че за спасението е необходимо кръщението или по-точно, че не се случва обновление докато човек не бъде кръстен с вода. Кръщелното обновление е догма на многобройни християнски деноминации, но най-усилено е проповядвано от църквите на Възстановителното движение, по-специално Църквата на Христос и Международната църква на Христос.

Поддръжниците на кръщелното обновление посочват библейски стихове като Марк 16:16, Йоан 3:5, Деяния 2:38, Деяния 22:16, Галатяни 3:27 и 1 Петрово 3:21 за библейска подкрепа. И да допуснем, тези стихове изглежда, че посочват, че кръщението е необходимо за спасението. Обаче, има библейски и контекстуално логични тълкувания на тези стихове, които не подкрепят кръщелното обновление.

Защитниците на кръщелното обновление типично имат формула от четири части как се приема спасението. Те вярват, че човек трябва да повярва, да се покае, да се изповяда и да бъде кръстен, за да бъде спасен. Те вярват в това, защото има библейски пасажи, които изглежда, че посочват, че всяко от тези действия е необходимо за спасението. Например, Римляни 10:9–10 свързва спасението с изповедта. Деяния 2:38 свързва спасението с покаянието и кръщението.

Покаянието, разбирано библейски, се изисква за спасението. Покаянието е промяна на ума. Покаянието във връзка със спасението променя ума ти от отхвърляне на Христос към приемане на Христос. Това не е отделна стъпка от спасителната вяра. По-скоро това е важен аспект от спасителната вяра. Човек не може да приеме Исус Христос като Спасител по благодат чрез вяра без промяна на ума кой е Той и какво е направил.

Изповедта, разбирана библейски, е изявление на вярата. Ако човек наистина е приел Исус Христос за Спасител, резултатът ще бъде провъзгласяването на тази вяра пред другите. ако човек се срамува от Христос и/или се срамува от посланието на благовестието, е малко вероятно този човек да е разбрал благовестието или да е изпитал спасението, което осигурява Христос.

Кръщението, разбирано библейски, е идентифицирането с Христос. Християнското кръщение илюстрира идентифицирането на вярващия със смъртта, погребението и възкресението на Христос (Римляи 6:3–4). Както и при изповедта, ако човек не желае да бъде кръстен – не желае да идентифицира своя живот като изкупен от Исус Христос – този човек най-вероятно не е бил направен ново създание (2 Коринтяни 5:17) чрез вяра в Исус Христос.

Тези, които поддържат кръщелното обновление и/или тази формула от четири части за получаване на спасение, не гледат на тези действия като на заслужаващи похвала дела, които спечелват спасението. Покаянието, изповедта, т.н. не правят човека достоен за спасение. По-скоро, официалното виждане е, че вярата, покаянието, изповедта и кръщението са „дела на покорство", неща, които човек трябва да направи преди Бог да даде спасение. Докато стандартното протестантско разбиране е, че вярата е единственото нещо, което Бог изисква преди да даде спасение, убеждаващите в кръщелното обновление вярват, че кръщението – и за някои покаянието и изповедта – са допълнителни неща, които Бог изисква преди да даде спасение.

Проблемът с тази гледна точка е, че има библейски пасажи, които ясно и изрично заявяват, че вярата е е единственото изискване за спасението. Йоан 3:16, един от най-известните стихове в Библията, заявява: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот." В Деяния 16:30 филипянският тъмничар попитал апостол Павел: „що трябва да сторя за да се спася?" Ако някога е имало възможност Павел да представи формула от четири части, това бил моментът. Павловият отговор бил прост: „повярвай в Господа Исуса Христа, и ще се спасиш" (Деяния 16:31). Без кръщение, без изповед, само вяра.

Има буквално десетки стихове в Новия Завет, които отдават спасението на вярата без никакво друго изискване, споменато в контекста. Ако за спасението е необходимо кръщението или нещо друго, всички тези стихове са погрешни, а Библията съдържа грешки и следователно повече не заслужава нашата вяра.

Не е необходимо изчерпателно изучаване на Новия Завет за различните изисквания за спасението. Приемането на спасението не е процес или многостеепенна формула. Спасението е завършен продукт, а не рецепта. Какво трябва да направим, за да бъдем спасени? Да вярваме в Господ Исус Христос и ще бъдем спасени.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява кръщелното обновление?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries