settings icon
share icon
Въпрос

Кои са Божиите атрибути? Какъв е Бог?

Отговор


Като се опитваме да отговорим на този въпрос, добрата вест е че има много неща, които можем да научим за Бога. Вие, които изследвате това обяснение, може би ще сметнете за полезно първо да го прочетете цялото и след това да се върнете и да прочетете посочените пасажи от Писанието, за да си ги изясните по-добре. Препратките към Писанието са абсолютно необходими, защото без авторитета на Библията, тази купчина от думи няма да бъде нищо друго освен поредното човешко мнение, което само по себе си много често не е правилно в разбирането си за Бога (Йов 42:7). За нас е много важно да разберем какво представлява Бог. Ако не успеем да направим това, има голяма вероятност да издигнем в култ, да следваме и да се покланяме на лъжливи богове, което противоречи на Божията воля (Изход 20:3-5).

За Бога можем да знаем единствено онова, което Той е избрал да ни разкрие. Един от Божиите атрибути или качества е “светлина”, което означава, че Той се саморазкрива, като ни дава информация за Самия Себе Си (Исайя 60:19, Яков 1:17). Не бива да пренебрегваме факта, че Бог ни е дал знание за Себе Си, за да не стане така, че да не влезем в Неговата почивка (Евреи 4:1). Творението, Библията и Словото, което стана плът (Исус Христос), ще ни помогнат да разберем какъв е Бог.

Нека започнем с разбирането, че Бог е нашият Създател и че сме част от Неговото творение (Битие 1:1; Псалм 24:1). Бог казва, че човекът е създаден по Негов образ. Човекът е поставен над останалото творение и Бог му е дал власт да владее над него (Битие 1:26-28). Като се замислим върху огромността, сложността, красотата и реда в творението, ще можем да усетим и Божието величие.

Би било полезно, докато размишляваме върху същността на Бога, да представим и Божиите имена. Ето някои от тях:

Елохим – Силният, божествен (Битие 1:1)
Адонай – Господ, обозначава отношенията между Господар и слуга (Изход 4:10, 13)
Ел Елион – Най-възвишен, най-силният (Битие 14:20)
Ел Рои – Силният, който вижда (Битие 16:13)
Ел Шадай – Всемогъщият Бог (Битие 17:1)
Ел Олам – вечният Бог (Исайя 40:28)
Йахве – ГОСПОД “Аз съм”, което означава вечният, самосъществуваш Бог (Изход 3:13, 14)

Сега ще продължим, като изследваме още някои от Божиите атрибути. Бог е вечен, което означава, че няма начало и край. Той винаги ще съществува. Той е безсмъртен, безкраен (Второзаконие 33:27; Псалм 90:2; I Тимотей 1:17). Бог е непроменяем - на Него може винаги да се разчита (Малахия 3:6; Числа 23:19; Псалм 102:26, 27). Бог е несравним, което означава, че няма друг като Него по отношение на Неговите дела и същество; Той няма равен на Себе Си и е съвършен (II Царе 7:22; Псалм 86:8; Исайя 40:25; Матей 5:48). Бог е неразгадаем – Той е неизследим, не може да да бъде напълно разбран (Исайя 40:28; Псалм 145:3; Римляни 11:33, 34).

Бог е справедлив – Той не гледа на лице, т.е. не проявява пристрастие (Второзаконие 32:4; Псалм 18:30). Бог е всемогъщ; Той може да направи всичко, което му се вижда угодно, но действията Му винаги ще съответстват на характера Му (Откровение 19:6; Йеремия 32:17, 27). Бог е всеприсъстващ – Той е навсякъде, което обаче не означава, че всяко нещо е Бог (Псалм 139:7-13; Йеремия 23:23). Бог е всезнаещ – Той знае миналото, настоящето и бъдещето.Той знае дори какво си мислим във всеки един момент; тъй като знае всичко. Неговата справедливост винаги е безпристрастна (Псалм 139:1-5; Притчи 5:21).

Бог е един, което означава не само, че няма други богове, но също така и че единствено Той може да удовлетвори най-дълбоките нужди и копнежи на сърцата ни и Той единствен е достоен да получи нашето поклонение и отдаване (Второзаконие 6:4). Бог е праведен – Бог не може и няма да подмине което и да било престъпление. Именно поради Неговата праведност и справедливост, за да ни бъдат простени греховете, Исус трябваше да издържи Божието осъждение и нашите грехове бяха положени върху Него (Изход 9:27; Матей 27:45-46; Римляни 3:21-26).

Бог е суверен, което означава, че Той е върховен, абсолютен Бог; дори и цялото творение да се обедини съзнателно или несъзнателно против Него, то не може да осуети целите Му (Псалм 93:1; 95:3; Йеремия 23:20). Бог е Дух, т.е. Той е невидим (Йоан 1:18; 4:24). Бог е Триединен – три Личности в едно - Личности, еднакви по своята същност, сила и власт. Обърнете внимание, че в Матей 28:19 ‘име’ е в единствено число, независимо, че се отнася до три отделни Личности: “Отец, Син, Святи Дух” (Матей 28:19; Марко 1:9-11). Бог е истина – Той е в съгласие с всичко, което Той представлява. Той ще остане винаги непокварен и неспособен да лъже (Псалм 117:2; I Царе 15:29).

Бог е свят – Той е отделен от цялата морална поквара, която съществува, и е враждебно настроен към нея. Бог вижда цялото зло и то го разгневява; обикновено в Писанието огънят се споменава наред със святостта. За Бог се казва, че е огън пояждащ (Исайя 6:3; Авакум 1:13; Изход 3:2, 4, 5; Евреи 12:29). Бог е благодатен и това включва Неговата доброта, благост, милост и любов, думи, които представят различни нюанси на Неговата доброта. Ако не беше Божията благодат, като че ли останалите Негови атрибути биха ни отделили от Него. Но това не е така, защото Той иска да познава лично всеки един от нас (Изход 34:6; Псалм 31:19; I Петрово 1:3; Йоан 3:16; Йоан 17:3).

Всичко дотук беше скромен опит да се отговори на въпроса какво представлява Бог. Моля ви, бъдете насърчени и продължавайте да Го търсите (Йеремия 29:13).


Върнете се обратно на основната българска страница

Кои са Божиите атрибути? Какъв е Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries