settings icon
share icon
Въпрос

Какви са различните теории за изкуплението?

Отговор


През цялата църковна история отделни хора или деноминации излагат няколко различни възгледа за изкуплението, като някои от тях са верни, а други – не. Една от причините за различните възгледи е, че Старият и Новият Завет откриват много истини за изкуплението на Христос, и това прави много трудно, ако не и невъзможно намирането на една единствена „теория”, която напълно да обхване или обясни богатото съдържание на изкуплението. Когато изучаваме Писанието, ние откриваме богата и многостранна картина за изкуплението, тъй като Библията излага много взаимно свързани истини относно изкупителното дело, което Христос извърши. Друга причина за многото различни теории е, че голяма част от нещата, което сме научили за изкуплението, трябва да се разбират от опита и перспективата на Божия народ под Старозаветната жертвена система.

Изкуплението на Христос, неговото намерение и резултат е толкова богата тема, че има много книги, които са написани върху нея. Тази статия ще предостави само кратък преглед на теориите, които са излагани през годините. Докато изследваме различните възгледи за изкуплението, трябва да помним, че всяка теория, която не признава греховността на човека или заместителното естество на изкуплението, е неточна в най-добрия случай, а в най-лошия е еретична.

Откуп на Сатана: Този възглед вижда изкуплението на Христос като откуп, който е платен на Сатана, за да се откупи свободата на човека, така че той да бъде освободен от робството на Сатана. Тази теория се основава на вярването, че в духовно отношение човек се намира в робство под властта на Сатана, и че смисълът на Христовата смърт беше да осигури Божията победа над дявола. Подкрепата на Библията за тази теория е много малка, ако въобще има такава, освен това самата теория има много малко поддръжници в цялата църковна история. Тя не е библейска, поради това, че вижда Сатана, а не Бог, като личността, която изисква да се направи такова плащане за греха. По този начин този възглед напълно пренебрегва изискванията на Божието правосъдие, които се виждат в цялото Писание. Освен това, тази теория има по-висш възглед за Сатана, отколкото е нужно, и му приписва повече власт, отколкото той в действителност притежава. Библията не подкрепя идеята, че грешниците дължат нещо на Сатана, но навсякъде в Писанието виждаме, че Бог е Този, който изисква плащане за греха.

Теория за повторението: Тази теория казва, че изкуплението на Христос обръща курса на човечеството от непокорство към покорство. Тя вярва, че животът на Христос повтаря всички етапи на човешкия живот и по този начин анулира непокорството, което започна от Адам. В Библията няма подкрепа за тази теория.

Драматична теория: Този възглед счита, че изкуплението на Христос осигурява победата в божествения конфликт между доброто и злото, и че спечелва освобождаването на човека от плена на Сатана. Смисълът на Христовата смърт е била да осигури Божията победа над Сатана и да осигури начин за изкуплението на света от робството на злото.

Мистична теория: Мистичната теория вижда изкуплението на Христос като триумф над Неговото собствено греховно естество чрез силата на Святия Дух. Тези, които се придържат към този възглед, вярват, че знанието за това ще повлияе по мистичен начин на човека и ще събуди неговото „съзнание за бога”. Те също вярват, че духовното състояние на човека не е резултат на греха, а се дължи просто на липса на „съзнание за бога”. Очевидно е, че този възглед не е библейски. Ако го приемем трябва да вярваме, че Христос е имал греховно естество, а Писанието ясно казва, че Исус е съвършеният Богочовек, безгрешен във всеки един аспект на Своето естество (Евреи 4:15).

Теория за морално влияние: Това е вярването, че изкуплението на Христос е демонстрация на Божията любов, която кара сърцето на човек да омекне и той да се покае. Хората, които приемат този възглед, вярват, че ние сме болни в духовно отношение и се нуждаем от помощ, и че Божията любов към човека кара хората да се разчувстват и да приемат Божията прошка. Те вярват, че смисълът и значението на Христовата смърт е да покаже Божията любов към човека. Макар да е вярно, че Христовото изкупление е върховният пример за любовта на Бога, този възглед не е библейски, понеже отрича истинското духовно състояние на човека – смърт в прегрешения и грехове (Ефесяни 2:1). Той отрича също, че Бог действително изисква плащане за греха. Този възглед за изкуплението на Христос оставя човечеството без истинска жертва или наказание за греха.

Теория на примера: Този възглед счита, че изкуплението на Христос просто дава пример за вяра и покорство, който да вдъхновят човек да се покорява на Бога. Хората, които се придържат към този възглед, вярват, че човек е жив в духовно отношение и че животът и изкуплението на Христос бяха просто пример за истинска вяра и покорство, които трябва да служат като вдъхновение на хората, за да живеят по подобен начин. Този възглед и теорията за моралното влияние си приличат, понеже отричат, че Божието правосъдие действително изисква наказание за греха, и че смъртта на Христос на кръста беше това наказание. Основната разлика между теорията за моралното влияние и тази за примера е, че смъртта на Христос, според първата теория, ни показва колко много ни обича Бог, а според втората – че тя ни учи как да живеем. Христос наистина е пример, който трябва да следваме, дори в смъртта Му, но теорията за примера не признава истинското духовно състояние на човека, нито, че Божието правосъдие изисква заплащане за греха, което човек не е способен да направи.

Търговска теория: Търговската теория счита, че изкуплението на Христос носи безкрайна чест на Бога. Резултатът от това е, че Бог дава на Христос награда, от която Той не се нуждае, и Христос предава тази награда на хората. Хората, които приемат този възглед, вярват, че Бог не харесва духовното състояние на човека, и затова Христовата смърт, която донася безкрайна почит на Бога, може да се вмени на грешниците за спасение. Подобно на много други, тази теория отрича истинското духовно състояние на неновородените грешници и тяхната нужда от напълно ново естество, което съществува единствено в Христос (2 Коринтяни 5:17).

Управленска теория: Този възглед счита, че изкуплението на Христос демонстрира силното уважение на Бога към Неговия закон и отношението Му към греха. Заради Христовата смърт Бог има причина да прости греховете на тези хора, които се покайват и приемат Христовата заместителна смърт. Хората, които се придържат към този възглед, вярват, че по духовно състояние хората са престъпници на Божия морален закон, и че смисълът на Христовата смърт е да замести наказанието за греха. Понеже Христос плати наказанието за греха, Бог може законно да прости на хората, които приемат Христос като техен заместник. Този възглед не е съвършен, понеже не учи, че Христос действително заплаща наказанието на действителните грехове на хората, а казва само, че Неговото страдание показва на човечеството единствено, че Божиите закони са нарушени, и че е платено някакво наказание.

Теория за наказателно заместване: Тази теория вижда изкуплението на Христос като заместителна жертва, която е направена заради други, и която удовлетворява изискванията на Бог за справедливост към греха. Със Своята жертва Христос плаща наказанието за греха на хората, дава опрощение, вменява праведност и помирява човека с Бога. Хората, които се придържат към този възглед, вярват, че всеки аспект на човека – неговите ум, воля и емоции – е бил замърсен от греха, и че човек е напълно покварен и духовно мъртъв. Този възглед счита, че Христовата смърт плаща наказанието за греха, и че чрез вяра хората могат да приемат заместителното дело на Христос като заплащане на греха. Този възглед за изкуплението отговаря най-много на Писанието, заради начина, по който гледа на греха, естеството на човека и резултатите от смъртта на Христос на кръста.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви са различните теории за изкуплението?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries