settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява атеизма?

Отговор


Атеизъм е възгледът, че Бог не съществува. Атеизмът не е ново течение. Псалм 14:1, написан от Давид през около 1000 г. пр. Хр, споменава атеизъм – „Безумният рече в сърцето си: Няма Бог.” Последните статистики показват все по-голям брой хора, ставащи атеисти, с до 10% от хората в световен мащаб, обявяващи се за съмишленици на атеизма. И така, защо все повече и повече хора стават атеисти? Дали наистина атеизмът е логическата позиция, която атеистите претендират, че е?

Защо атеизмът дори съществуват? Защо Бог просто не разкрие Себе Си на хората, доказвайки съществуването Си? Със сигурност, ако Бог просто се появи, всички ще повярват в Него! Проблемът с тази идея е, че Бог не желае просто да убеди хората, че Той съществува. Бог иска хората да повярват в Него чрез вяра (2 Петрово 3:9) и да приемат Неговия подарък на спасение (Йоан 3:16). Да, Бог може да се появи и да покаже веднъж завинаги, че съществува. Проблемът е, че Бог ясно показва Своето съществуване много пъти в Стария Завет (Битие глави 6-9; Изход 14:21-22; 3 Царе 18:19-31). Хората вярваха ли, че Бог съществува? Да! Върнаха ли се от лошите си пътища и покориха ли се на Бог? Не! Ако един човек не е готов да приеме съществуването на Бог чрез вяра, тогава той категорично не е готов да приеме Исус Христос като Спасител чрез вяра (Ефесяни 2:8-9). Това е желанието на Бог – хората да стават християни, а не само теисти (тези, които вярват, че Бог съществува).

Библията ни казва, че съществуването на Бог трябва да се приеме чрез вяра. Евреи 11:6 заявява, „А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.” Библията ни напомня, че ние сме благословени, когато вярваме и се доверим на Бог чрез вяра, „Исус му каза: Понеже Ме видя, Тома, ти повярва; блажени онези, които, без да видят, са повярвали.” (Йоан 20:29).

Фактът, че съществуването на Бог трябва да се приеме чрез вяра, не означава, че вярата в Бог е алогична. Има много добри аргументи за съществуването на Бог. Моля, посетете нашата страница „Бог съществува ли?”. Библията учи, че съществуването на Бог е ясно изявено във вселената (Псалм 19:1-4), в природата (Римляни 1:18-22) и в нашите собствени сърца (Еклесиаст 3:11). С всичко казано, отново, съществуването на Бог не може да бъде доказано, то трябва да бъде прието чрез вяра.

В същото време отнема точно толкова вяра да повярваме в атеизма. За да бъде абсолютно твърдението „Бог не съществува!” трябва да знаем абсолютно всичко, което трябва да се знае за всичко – и да сме били навсякъде във вселената, където може да се отиде – и да сме били свидетели на всичко, което трябва да се види . Разбира се, никой атеист не би направил тези точни твърдения. Обаче, всъщност това твърдят те, когато заявяват, че Бог не съществува. Атеистите не могат да докажат, че Бог, например, не живее в центъра на слънцето или под облаците на Юпитер, или в някоя далечна мъглявина. Това не може да бъде доказано, така че не може да бъде доказано и че Бог не съществува. Отнема точно толкова вяра да бъдеш атеист, колкото да бъдеш и теист.

И така, връщаме се на твърдение първо. Атеизмът не може да се докаже и съществуването на Бог трябва да бъде прието чрез вяра. Вярвам силно, че Бог съществува. Аз с готовност признавам, че моята вяра в съществуването на Бог е основана на доверие. В същото време, аз категорично отхвърлям идеята, че вярата в Бог е алогична. Вярвам, че съществуването на Бог може ясно да се види, силно да се усети и да бъде доказано логично философски и научно. Отново, за повече информация, моля посетете нашата страница “Бог съществува ли?”. „Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им, тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им - до краищата на вселената” (Псалм 19:1-4).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява атеизма?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries