settings icon
share icon
Въпрос

Какво е арминианизъм и дали е библейски?

Отговор


Арминианизмът е система на вярата, която се опитва да обясни взаимоотношението между Божия суверенитет и човешката свободна воля, особено във връзка със спасението. Арминианизмът е наречен по името на Яков Арминий (1560-1609), холандски богослов. Докато калвинизмът набляга върху Божия суверенитет, арминианизмът набляга върху отговорността на човека. Ако се раздроби арминианизмът на пет точки, подобни на точките на калвинизма, тези биха били петте точки:

(1) Частична греховност – човечеството е белязано от греха, но не до степента, че да не можем да изберем да дойдем сами при Бог. Ние сме способни да изберем да приемем спасението или да го отхвърлим без никакво влияние от Бог. Забележете – класическият арминианизъм отхвърля „частичната греховност“ и поддържа виждане много близко до калвинистката „цялостна греховност“. (2) Условен избор – Бог избира кои ще бъдат спасени въз основа на предузнанието кои ще повярват. Бог избира тези, които Той знае, че ще повярват. (3) Неограничено изкупление – Исус умря за всеки, дори за онези, които не са избрани и няма да повярват. Смъртта на Исус била за цялото човечество и всеки може да бъде спасен чрез вяра в Него. (4) Устоима благодат – може да се съпротивляваме и/или отхвърлим Божия призив да бъдем спасени. Можем да се противопоставяме на Божието привличане към спасение, ако изберем да го направим. (5) Условно спасение – християните могат да загубят своето спасение, ако продължават да живеят живот в грях и/или отпаднат от Бог. Поддържането на спасението е изискване към християнина, за да го запази. Забележете – много арминианци отхвърлят „условното спасение“ и вместо това се придържат към „вечната сигурност“.

Единствената точка на арминианизма, която калвинистите в четири точки вярват, че е библейска, е точка 3 – Неограниченото изкупление. 1 Йоаново 2:2 казва: „Той е умилостивението за нашите грехове, но не само за нашите, а иза греховете на целия свят“. 2 Петрово 2:1 ни казва, че Исус дори изкупил лъжепророците, които са обречени: „Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел“. Спасението на Исус е категорично достъпно за всеки и всеки, който повярва в Него. Исус не е умрял само за онези, които ще бъдат спасени.

Калвинизмът в четири точки (официалната позиция на служенията на Got Questions) смята другите четири точки на арминианизма за небиблейски в различна степен. Римляни 3:10-18 силно убеждава в цялостната греховност. Условният избор не набляга достатъчно на Божия суверенитет (Римляни 8:28-30). Устоимата благодат подценява силата и решителността на Бог. Условното спасение прави спасението плащане за дела вместо дар на благодат (Ефесяни 2:8-10). Въпреки че има проблеми и в двете системи, калвинизмът е доста повече библейски основан от арминианизма. Обаче, двете системи не успяват да обяснят достатъчно взаимоотношението между Божия суверенитет и човешката свободна воля – поради факта, че е невъзможно за ограничения човешки ум да проумее представа, която само Бог може напълно да разбере.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е арминианизъм и дали е библейски?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries