settings icon
share icon
Въпрос

Какво е апостол?

Отговор


Думата "апостол" означава "изпратен". В Новия завет думата "апостол" има два основни начина на употреба. Първият е конкретно за дванадесетте апостоли на Исус Христос. Вторият е най-общо определение към други лица, които са изпратени да бъдат пратеници/посланици на Исус Христос.

Дванадесетте апостоли заемат уникална позиция. Във връзка с Новия Йерусалим в Откровение 21:14 се казва: " И градската стена имаше дванадесет основни камъка с дванадесет имена на тях, имената на дванадесетте апостоли на Агнеца." Дванадесетте апостоли се споменават и в Матей 10:2; Марк 3:14; 4:10; 6:7; 9:35; 14:10, 17, 20; Лука 6:13; 9:1; 22:14; Йоан 6:71; Деяния 6:2 и 1 Коринтяни 15:5. Именно тези дванадесет апостоли са първите вестители на Евангелието след смъртта и възкресението на Исус Христос. Именно тези дванадесет апостоли са били основата на църквата - като Исус е бил крайъгълният камък (Ефесяни 2:20).

Този специален тип апостоли не присъства в църквата днес. Характеристиките на такъв апостол са: (1) да е бил свидетел на възкръсналия Христос (1 Коринтяни 9:1), (2) да е бил изрично избран от Светия Дух (Деяния 9:15) и (3) да е имал способността да прави знамения и чудеса (Деяния 2:43; 2 Коринтяни 12:12). Отговорността на дванадесетте апостоли, които полагат основите на Църквата, също говори за тяхната уникалност. Две хиляди години по-късно не се налага ние да продължаваме да изграждаме основите на Църквата.

Освен уникалните дванадесет апостоли на Исус Христос, имало и апостоли в общ смисъл. Варнава е наречен "апостол" в Деяния 13:2 и 14:4. Андроник и Юния вероятно са определени като апостоли в Римляни 16:7. Същата гръцка дума, която обикновено се превежда като "апостол", се използва за Тит във 2 Коринтяни 8:23 и за Епафродит във Филипяни 2:25. Така определено изглежда, че терминът "апостол" може да се използва за определяне на някой друг освен дванадесетте апостоли на Исус Христос. Всеки, който е бил "изпратен", може да бъде наречен апостол.

Каква точно би била ролята на един апостол извън тази на дванадесетте апостоли? Това не е съвсем ясно. От значението на думата следва, че най-близкото нещо до апостол в общия смисъл на думата днес е мисионер. Мисионерът е последовател на Христос, който е изпратен с конкретната мисия да проповядва Евангелието. Мисионерът е посланик на Христос при хора, които не са чули благата вест. Въпреки това, за да се избегне объркване, вероятно е най-добре да не се използва терминът апостол за обозначаване на каквато и да е длъжност в църквата днес. В по-голямата част от случаите, в които думата апостол или апостоли се среща в Новия завет, това се отнася до дванадесетте апостоли на Исус Христос.

Днес има хора, които се опитват да възстановят длъъжността на апостола. Това е опасно движение. Често тези, които претендират за длъжността апостол, търсят власт, равна или поне близка до властта на първоначалните дванадесет апостоли. Няма абсолютно никакви библейски доказателства в подкрепа на подобно разбиране днес за ролята на апостола. Тук би трябвало да се приложи предупреждението на Новия завет срещу лъжеапостолите (2 Коринтяни 11:13).

В известен смисъл всички последователи на Исус Христос са призовани да бъдат апостоли. Всички ние трябва да бъдем Негови посланици (Матей 28:18-20; 2 Коринтяни 5:18-20). Всички ние сме "изпратени" (Деяния 1:8). Всички ние трябва да бъдем проповедници на добрата вест (Римляни 10:15).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е апостол?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries