settings icon
share icon
Въпрос

Какво е антиномианизъм?

Отговор


Думата антиномианизъм идва от две гръцки думи: анти, означаваща „против“, и номос, означаваща „закон“. Антиномианизъм означава „против закона“. Богословски антиномианизмът е вярването, че няма морални закони, на които Бог очаква християните да се подчиняват. Антиномианизмът привежда библейско учение към небиблейско заключение. Библейското учение е, че от християните не се изисква да спазват старозаветния закон като средство за спасение. Когато Исус Христос умрял на кръста, Той изпълнил старозаветния закон (Римляни 10:4; Галатяни 3:23-25; Ефесяни 2:15). Небиблейското заключение е, че няма морален закон, на който Бог очаква християните да се подчиняват.

Апостол Павел разгледал въпроса за антиномианизма в Римляни 6:1-2: „Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта? Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?“ Най-честата атака срещу учението за спасението единствено по благодат е, че то насърчава греха. Хората могат да се чудят: „Ако съм спасен по благодат и всички мои грехове са простени, защо да не съгрешавам във всичко, което поискам?“ Това мислене не е резултатът от пълен духовен прелом, защото истинското приемане на вярата изисква по-голямо желание за подчинение, а не по-малко. Божието желание – и нашето желание, когато сме възродени от Светия Дух – е да се стремим да не съгрешаваме. От благодарност за Неговата благодат и прошка искаме да Му се понравим. Бог ни е дал Своя безкрайно милостив дар на спасение чрез Исус (Йоан 3:16; Римляни 5:8). Нашият отклик е да посветим живота си на Него от любов, поклонение и благодарност за това, което Той е направил за нас (Римляни 12:1-2). Антиномианизмът е небиблейски, тъй като злоупотребява със значението на Божието милостиво благоволение.

Втора причина антиномианизмът да е небиблейски е, че има морален закон, на който Бог очаква да се подчиняваме. 1 Йоаново 5:3 ни казва: „защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки“. Какъв е този закон, на който Бог очаква да се подчиняваме? Това е законът на Христос – „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: “Да възлюбиш ближния си, както себе си. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.“ Не, не сме под старозаветния закон. Да, ние сме под закона на Христос. Христовият закон не е изчерпателен списък от правни норми. Това е законът на любовта. Ако любим Бог с цялото си сърце, душа, ум и сила, няма да направим нищо, което да Го разсърди. Ако обичаме съседите си като себе си, няма да направим нищо да ги нараним. Подчинението на закона на Христос не е изискване за спечелване или запазване на спасение. Христовият закон е това, което Ботг очаква от християните.

Антиномианизмът е против всичко, което учи Библията. Бог очаква да живеем живот на моралност, почтеност и любов. Исус Христос ни е освободил от обременителните заповеди на старозаветния закон, но това не е разрешително за грях, а вместо това завет за благодат. Трябва да се стремим да преодолеем греха и да развием праведност като разчитаме на Светия Дух да ни помогне. Фактът, че сме милостиво освободени от изискванията на старозаветния закон трябва да има за резултат живеене на живот в подчинение на Христовия закон. 1 Йоан 2:3-6 заявява: „И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му. Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е, и истината не е в него. Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него. Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.“

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е антиномианизъм?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries