settings icon
share icon
Въпрос

Какво е амилениализъм?

Отговор


Амилениализмът е името, с което се нарича вярването, че няма да има буквално хиляда годишно царуване на Христос. Хората, които се придържат към това вярване се наричат „амилениалисти.” Представката „а” в „амилениализъм” означава „не”. Затова „амилениализъм” означава „няма милениум”. Той се различава от най-широко приемания възглед, наречен премилениализъм (възгледът, че второто идване на Христос ще стане преди Неговото милениално царство, и че хилядагодишното царство е буквално хиляда годишно царуване) и от по-малко приемания възглед, наречен постмилениализъм (вярването, че Христос ще се върне след като царството на тази земя бъде установено от християните, а не от самия Христос).

Обаче, ако трябва да бъдем честни към амилениалистите, те не вярват, че въобще няма да има милениум. Те просто не вярват, че ще има буквален милениум – буквално хилядагодишно царуване на Христос на земята. Вместо това вярват, че Христос седи сега на престола на Давид, и че настоящата епоха на църквата е царството, над което царува Христос. Няма съмнение, че сега Христос седи на престол, но това не означава, че той е същия трон, който Библията нарича престола на Давид. Никой не се съмнява, че Христос сега управлява, защото Той е Бог. Но това не означава, че Той управлява над хилядагодишното царство.

За да може Бог да спази Своите обещания към Израел и Своя завет с Давид (2 Царе 7:8-16, 23:5; Псалм 89:3-4), трябва да има буквално, физическо царство на тази земя. Да се съмняваме в това означава да подлагаме под съмнение Божието желание и/или способност да спазва Своите обещания, а това поражда множество други богословски проблеми. Например, ако Бог не изпълни обещанията си към Израел, след като е обавил, че те са „вечни”, как можем да сме сигурни относно всичко, което Той обещава, включително обещанието за спасение към вярващите в Господ Исус? Единственото решение е да приемем думите Му и да разберем, че Неговите обещания ще бъдат изпълнени буквално.

Ясните библейски указания, че царството ще бъде буквално, земно царство, са:

1) Христовите нозе действително ще докоснат Елеонския хълм преди установяването на Неговото царство (Захария 14:4, 9).

2) По време на царството, Месията ще раздава правосъдие и съд на земята (Еремия 23:5-8).

3) Царството е описано като намиращо се под небето (Даниил 7:13-14, 27);

4) Пророците предсказаха драматични земни промени по време на царството (Деяния 3:21; Исая 35:1-2, 11:6-9, 29:18, 65:20-22; Езекиил 47:1-12; Амос 9:11-15); и

5) Хронологическият ред на събитията в Откровение показва съществуването на земно царство преди завършването на световната история (Откровение 20).

Амилениалният възглед идва от използването на един тълкувателен метод за неизпълнените пророчества и друг за непророческите части от Писанието и за изпълнените пророчества. Последните две категории се тълкуват буквално или нормално. Но, според амилениалиста, неизпълненото пророчество трябва да бъде тълкувано духовно, или не-буквално. Тези, които се придържат към амилениализма, вярват, че „духовното” четене на неизпълнените пророчества е нормалният прочит на текстовете. Това се нарича използване на двойнствена херменевтика. (Херменевтиката е изучаването на принципите на тълкуването.) Амилениалистът приема, че повечето или всички неизпълнени пророчества, са написани в символичен, метафоричен, духовен език. По тази причина амилениалистът влага различни значения на тези части на Писанието, а не нормалните, контекстуални значения на тези думи.

Проблемът с този тип тълкуване на неизпълнените пророчества е, че така се допуска широка гама от значения. За да имате едно значение трябва да тълкувате Писанието в нормалния смисъл. Все пак Бог, истинският автор на всички Писания, е имал едно конкретно значение наум, когато е вдъхновил човешките автори да пишат. Макар да има много житейски приложения на един пасаж от Писанието, той има само едно значение, което Бог е имал предвид. Също така фактът, че изпълнените пророчества са изпълнени буквално е най-добрата причина да приемем, че неизпълнените пророчества също ще бъдат изпълнени по този начин. Пророчествата относно първото идване на Христос бяха изпълнени буквално. По тази причина очакваме предсказанията, които са свързани с второто идване на Христос, също да се изпълнят буквално. Затова трябва да отхвърлим алегоричното тълкуване на неизпълнените пророчества и да приемем буквално или нормално тълкуване на неизпълнените пророчества. Амилениализмът греши с това, че има непоследователна херменевтика, т.е., тълкува неизпълнените пророчества по различен начин от изпълнените пророчества.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е амилениализъм?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries