settings icon
share icon
Въпрос

Наистина ли е вярно, че ВСИЧКИ неща са възможни за Бог?

Отговор


Въпреки че Бог може да направи всичко, което пожелае, Бог няма да направи неща, които биха били против Неговата свята воля или противоречат на Неговите цели. Например Той не може да извърши греховно действие, тъй като е напълно свят и съгрешаването не е в Неговия характер.

Някои все пак ще питат: не би ли трябвало всичко да е възможно за всемогъщо божество? Един пример може да помогне: „Може ли Бог да направи толкова тежък камък, че да не може да го вдигне?" Въпросът съдържа парадокс: ако Господ е толкова могъщ, че Той може да направи камък с безкрайно тегло, как не би било възможно при Неговата могъща сила Той да го вдигне? Обаче тъй като камъкът е безкрайно тежък, как би било възможно Той да го вдигне? Хората спорят, че ако Той не може да направи камъка, Той не е всемогъщ. И все пак, ако имаше камък, който Той не можеше да вдигне, Той също не би бил всемогъщ. Самата представа сама си противоречи и е извън границите на логиката. Божието всемогъщество потвърждава, че Бог има силата да направи всичко, което е възможно да бъде направено. Това не предполага, че Бог може да противоречи на Себе Си. Той няма да отрече Своя характер.

След като е казано това, можем да видим навсякъде в Библията, че Бог е всемогъщ – всевластен – не се равнява на, нито е надминат от някого или нещо. Като коментира как Бог е направил сух път в бурната река Йордан, за да осигури безопасно преминаване на Неговия народ, Исус Навиев 4:24 казва: „за да знаят всички племена на света, че Господната ръка е мощна, та да се боят винаги от Господа вашия Бог". Подобно Еремия 32:26-27 разказва: „Тогава дойде Господното слово към Еремия и рече: Ето, Аз съм Господ, Бог на всяка твар; има ли нещо мъчно за Мене?" Като продължава, в Евреи 1:3 виждаме: „Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез Своето могъщо слово…" Тези стихове и други показват, че всички неща в рамките на Божията воля са възможни за Него.

Ангелът в Лука 1:36-37 казва на Мария: „И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и това е шестия месец за нея, която се казваше неплодна. Защото за Бога няма невъзможно нещо". Някои питат: ако „нищо не е невъзможно за Бог", това означава ли, че мога да тичам по-бързо от кола или да прескоча висока сграда с един скок? Съвършено в Божията власт е да направи тези неща възможни, но няма нищо в Писанията, което да посочва, че това е Божията воля да ги направи възможни. Нещо, което е възможно за Бог, не го задължава действително да го направи. Трябва да сме задълбочено запознати с Писанията, така че да можем да знаем какво е Божието желание и какво е обещал и следователно да знаем какво Бог ще направи възможно в живота ни.

Когато разглеждаме навсякъде в Библията всичките свръхестествени дела на нашия небесен Отец, виждаме, че Той наистина е способен да движи човешките събития по континуума на времето, въпреки че нещата изглеждат невъзможни, всичко е за Неговите величествени цели.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Наистина ли е вярно, че ВСИЧКИ неща са възможни за Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries