settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява агностицизма?

Отговор


Агностицизъм е възгледа, че съществуването на Бог е невъзможно да се разбере или да се докаже. Думата „агностик” в същността си означава „без знанието”. Агностицизмът е по-интелектуално правдивата форма на атеизъм. Атеизмът твърди, че Бог не съществува – абсолютна позиция. Агностицизмът твърди, че съществуването на Бог не може да бъде доказано или недоказано – че е невъзможно да се знае дали Бог съществува. В това си схващане агностицизмът е прав. Съществуването на Бог не може да бъде емпирично доказано или опровергано.

Библията ни казва, че ние трябва да приемем чрез вяра, че Бог съществува. Евреи 11:6 казва: „А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят.” Бог е дух (Йоан 4:24) затова Той не може да бъде видян или докоснат. Той всъщност е невидим за нашите сетива, освен ако не реши да разкрие Себе Си (Римляни 1:20). Библията ни казва, че съществуването на Бог може ясно да се види във вселената (Псалм 19:1-4), да се усети в природата (Римляни 1:18-22) и да бъде потвърдено в нашите собствени сърца (Еклесиаст 3:11).

Агностицизмът в основата си е нежелание да се вземе решение за или против съществуването на Бог. Той е позиция на „идеалната среда”. Теистите вярват, че Бог съществува. Атеистите вярват, че Бог не съществува. Агностиците вярват, че ние не трябва да вярваме или не вярваме в съществуването на Бог – защото е невъзможно да се разбере това така или иначе.

За да поспорим, нека отстраним ясните и неоспорими доказателства за съществуването на Бог. Ако поставим позициите на теизъм и атеизъм / агностицизъм на равна основа, кое има повече смисъл да вярваме – по отношение на възможността за живот след смъртта? Ако няма Бог, теистите и атеистите/агностиците по еднакво приемат, че ще престанат да съществуват, когато умрат. Ако има Бог, атеистите и агностиците ще трябва да имат Някой, пред когото да отговарят, когато умрат. От тази гледна точка, определено има повече „смисъл” да бъдеш теист, отколкото атеист / агностик. Ако нито една позиция не може да бъде доказана или опровергана, не е ли разумно да се положат всички усилия, за да вярваме в позицията, която може да има безкраен и по-желателен краен резултат за вечността?

Нормално е да има съмнения. Има толкова много неща в този свят, които не разбираме. Често хората се съмняват в съществуването на Бог, защото те не разбират или не се съгласяват с нещата, които Той прави и позволява. Все пак, ние като ограничени човешки същества, не трябва да очакваме да можем да разберем един безкраен Бог. Римляни 11:33-34 възкликва: „О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му! Защото: „Кой е познал ума на Господа или кой Му е бил съветник?”.” Ние трябва да вярваме в Бог чрез вяра и да вървим в Неговите пътища чрез вяра. Бог е готов и желае да разкрие Себе Си по невероятни начини на тези, които ще повярват в Него. Второзаконие 4:29 заявява, „Но ако оттам потърсите Господа, вашия Бог, всеки от вас ще Го намери, ако Го потърси с цялото си сърце и с цялата си душа.”

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява агностицизма?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries