settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява любовта агапе?

Отговор


Гръцката дума "агапе" често се превежда като "любов" в Новия Завет. По какво любовта „агапе" се различава от другите видове любов? Същността на агапе любовта е добронамереност, благосклонност и съзнателна наслада от обекта на любовта. Агапе не се използва в Новия Завет за обозначаване на романтична или сексуална любов. Не се отнася и до близко приятелство или братска любов, за които се използва гръцката дума philia. Любовта агапе включва вярност, отдаденост и действие на волята. Тя се отличава от другите видове любов по своята възвишена морална природа и силен характер. Агапе любовта е описана прекрасно в 1 Коринтяни 13.

Извън Новия Завет думата агапе се използва в различен контекст, но в Новия Завет тя придобива различно значение. Агапе се използва за да опише любовта, която е от и чрез Бога, който сам е любов: "... Бог е любов" (1 Йоан 4:8). Бог не просто обича, Той е самата любов. Всичко, което Бог прави, произтича от Неговата любов. Агапе се използва и за описание на любовта ни към Бога (Лука 10:27), на уважението с вярност от страна на слугата към неговия господар (Матей 6:24) и на привързаността на човека към този свят (Йоан 3:19).

Тази любов, която характеризира Бога, не е сълзливо, сантиментално чувство, каквото често чуваме. Бог обича, защото това е Неговата природа и израз на Неговото същество. Той обича нелюбимите и необичаните, не защото заслужаваме да бъдем обичани или заради някакви наши превъзходства, а защото любовта е част от Неговото естество и Той трябва да бъде верен на Своето естество.

Агапе любовта винаги се проявява чрез това, което прави. Божията любов се проявява най-ясно на кръста. "Бог обаче, Който е богат с милост поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви поради престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени)" (Ефесяни 2:4-5). Ние не сме заслужили такава жертва, "но Бог показва Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас." (Римляни 5:8). Божията любов агапе е незаслужена, милостива и постоянно търси полза за тези, които обича. Библията казва, че ние сме незаслужилите получатели на Неговата щедра агапе любов (1 Йоан 3:1). Божията агапе любов води до жертвата на Божия Син за тези, които Той обича (Йоан 3:16-18).

Ние трябва да обичаме другите с агапе любов, независимо дали са наши съмишленици (Йоан 13:34) или ожесточени врагове (Матей 5:44). Исус дава притчата за добрия самарянин като пример за саможертва в името на другите, дори за тези, които може би изобщо не се интересуват от нас. Агапе любовта, както е показана от Христос, не се основава на чувство; тя е по-скоро уверен акт на волята, радостно решение да поставим благополучието на другите над нашето собствено.

Любовта агапе не е нещо естествено за нас. Поради падналата ни природа ние не сме способни да създадем такава любов. Ако искаме да обичаме така, както Бог обича, тази любов - агапе - може да дойде само от своя Източник. Това е любовта, която "е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух. (Римляни 5:5; ср. Галатяни 5:22). "От това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята." (1 Йоан 3:16). Благодарение на Божията любов към нас ние сме способни да се обичаме един друг.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява любовта агапе?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries