settings icon
share icon
Въпрос

Има ли живот в отвъдното?

Отговор


В книгата Йов се задава въпрос за живота в отвъдното по много прост начин: „Ако умре човек, ще оживее ли?“ (Йов 14:14). Да зададем въпроса е лесно. По-трудно е да намерим някой да отговори на този въпрос с опит и авторитет.

Исус Христос е единствената личност, която може да отговори с реален авторитет и опит по въпроса на живота в отвъдното. Това, което му дава право да говори за небесното царство е фактът, че Той идва от там. „И никой не се е възкачил на небето освен Този, Който е слязъл от небето, т. е. Човешкият Син, Който е на небето.“ (Йоан 3:13). Така, от личен опит, Господ Исус Христос ни дава три основни истини по темата за живота в отвъдното.

1. Има живот в отвъдното.
2. Когато човек умре има две възможни посоки, в които може да отиде.
3. Има само един начин да се осигури положително преживяване след смъртта.

На първо място, Христос няколко пъти потвърждава, че има живот след смъртта. Например, в една среща със Садукеите, които отричат доктрината за възкресението, Исус казва: „А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисей, на мястото при бодливия храст, как Бог му говори, като казваше: „Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“? Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате.“ (Марк 12:26-27). Според Исус, онези, които са починали преди векове, сега отново са живи в Божието присъствие.

В друг пасаж, Исус утешава Своите ученици (и нас) като им говори за живота след смъртта. Те могат да очакват да бъдат с Него в небесното царство: "Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене. В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.(Йоан 14:1–3).

Исус също така говори с власт за две съдби, които очакват човека в отвъдното. В разказа за богаташа и Лазар, Исус казва: „ Умря сиромахът и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и беше погребан. И в ада, подложен на мъки, той повдигна очи и видя отдалеч Авраам и Лазар в неговото лоно (Лука 16:22–23). Обърнете внимание, че няма междинно състояние за тези, които умират; те директно отиват там, където им е отредено. Исус поучава за различната съдба, която очаква праведните и нечестивите и в Мат. 25:46 и Йоан 5:25-29.

Исус също подчертава, че това, което определя съдбата на човека във вечността е това, дали има или няма вяра в Божия Единороден Син. Нуждата от вяра е ясна: „и всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не е осъден; който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.” (Йоан 3:15–18).

Тези, които се покаят от греховете си и приемат Исус Христос като свой Спасител, ще прекарат вечността като се радват на Божието присъствие. За тези, които отхвърлят Христос, обаче, вечността ще бъде различна. Исус описва тяхната вечност като „тъмнина, където има плач и скърцане със зъби“ (Мат. 8:12). Като някой, който има власт да определя съдбата във вечността, Исус ни предупреждава да избираме мъдро: „Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират.“ (Мат. 7:13-14).

Като говорим за живота след смъртта, Г.Б. Харди, един канадски учен, веднъж е казал: „Искам само два въпроса да задам. Първият, някой някога победил ли е смъртта? Вторият, Той дал ли е възможност и на мен да победя смъртта?“. Отговорът на двата въпроса на Харди е „да“. Има Един, който е победил смъртта и е създал начин и за всеки, който повярва в Него също да победи смъртта. Никой, който вярва в Исус Христос, не трябва да се страхува от смъртта. Ние можем да се радваме на Господното спасение. „А когато това, тленното, се облече в нетление и това, смъртното, се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: „Погълната бе смъртта победоносно“. „О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото?“ (1 Коринтяни 15:54–55).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Има ли живот в отвъдното?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries