settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява славата на Шекина?

Отговор


Думата „шекина“ не се среща в Библията, но понятието е ясно. Еврейските равини измислят този извънбиблейски израз, форма на еврейска дума, която буквално означава „той накара да се всели“, което означава, че става дума за божествено посещение на присъствието или пребиваването на Господ Бог на тази земя. За първи път Шекина се проявява, когато израилтяните тръгват от Сокхот при бягството си от Египет. Там Господ се появява в облачен стълб през деня и в огнен стълб през нощта: „И като тръгнаха от Сокхот, разположиха се на стан в Етам към края на пустинята. И Господ вървеше пред тях – денем в облачен стълб, за да ги води по пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, за да пътуват денем и нощем. Той не отнемаше пред народа облачния стълб денем, нито огнения стълб нощем.“ (Изход 13:20-22).

Бог говори на Мойсей от облачния стълб в Изход 33, уверявайки го, че Неговото присъствие ще бъде с израилтяните (ст. 9). В стих 11 се казва, че Бог е говорил на Моисей „лице в лице“ от облака, но когато Моисей поискал да види Божията слава, Бог му казал: „Не можеш да видиш лицето Ми; защото човек не може да Ме види и да остане жив.“ (стих 20). Така че очевидно видимото проявление на Божията слава е било донякъде приглушено. Когато Мойсей поискал да види Божията слава, Бог скрил Мойсей в пукнатината на една скала, покрил го с ръка и отминал. След това Той махнал ръката Си и Моисей видял само гърба Му. Това сякаш показва, че Божията слава е твърде удивителна и могъща, за да бъде видяна напълно от човек. Видимата проява на Божието присъствие е видяна не само от израилтяните, но и от египтяните: „Но в утринната стража Господ погледна от огнения и облачния стълб към египетската войска и смути войската на египтяните; Той извади колелата от колесниците им и те се теглеха мъчно, така че египтяните казаха: Да бягаме от Израил, защото Йехова воюва за тях против египтяните.'“ (Изход 14:24-25). Само присъствието на Божията шекинална слава е било достатъчно, за да убеди враговете Му, че Той не е човек, на когото трябва да се противостои.

В Новия завет Исус Христос е обиталището на Божията слава. В Колосяни 2:9 се казва, че „в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството“, което кара Исус да възкликне пред Филип: „Който е видял Мене, видял е Отца“ (Йоан 14:9). В Христос виждаме видимото проявление на Самия Бог във второто лице на Троицата. Въпреки че славата Му също е забулена, Исус все пак е присъствието на Бога на земята. Точно както божественото присъствие обитаваше в сравнително обикновена шатра, наречена „скиния“, преди да бъде построен храмът в Йерусалим, така и присъствието обитаваше в сравнително обикновения човек, който беше Исус. „... Той нямаше благообразие, нито приличие, за да Го гледаме, нито красота, за да Го желаем“ (Исая 53:2). Но когато стигнем до небето, ще видим и Сина, и Отца в цялата им слава и шекината вече няма да бъде забулена (1 Йоан 3:2).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява славата на Шекина?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries