settings icon
share icon
Въпрос

Кой е Пътят на спасението от Посланието към Римляните?

Отговор


Пътят на спасението от Посланието към Римляните е начин да се сподели Евангелието на спасението, като се използват стихове от библейската книга Римляни. Това е обикновен, но заедно с това и силно въздействащ метод, чрез който се обяснява: защо се нуждаем от спасение, как Бог ни е осигурил спасение, как да получим спасение и кои са резултатите от спасението.

Първият стих от Пътят на спасението от Посланието към Римляните е 3:23: “Защото всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.” Всички ние сме съгрешили. Всички сме правели неща, които не са били угодни на Бога. Няма нито един, който да е невинен. Римляни 3:10-18 дава подробно описание на това какво представлява грехът в живота ни. Вторият стих от Пътят на спасението от Посланието към римляните, 6:23, ни учи какви са последствията от греха: “Защото заплатата на греха е смърт”, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.” Наказанието, което сме заслужили поради греховете си, е смърт – не просто физическа смърт, но вечна смърт!

Третият стих от Пътят на спасението от Посланието към Римляните е продължението на 6:23: “… а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.” Римляни 5:8 заявява: “Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.” Исус Христос умря за нас! Смъртта на Исус плати цената за нашите грехове. Възкресението на Исус доказва, че Бог приема смъртта на Исус като плащане на цената за нашите грехове.

Четвъртата спирка по Пътя на спасението от Посланието към Римляните е 10:9: "Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.” Тъй като Исус умря вместо нас, единственото, което можем да направим е да повярваме в Него и да Му се доверим, че смъртта Му е платила за греховете ни – и ще бъдем спасени! В Римляни 10:13 се казва отново: “Защото всеки, който призове Името на Господа, ще се спаси.” Исус умря, за да плати цената за нашите грехове и за да ни спаси от смъртта. Спасението, прощаването на греховете, е на разположение на всеки, който се довери на Исус Христос като свой Господ и Спасител.

И последният аспект от Пътя на спасението от Посланието към римляните разкрива резултатите от спасението. Римляни 5:1 носи следното прекрасно послание: “И така, като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.” Чрез Исус Христос ние можем да имаме взаимоотношения на мир с Бога. Римляни 8:1 ни учи: “И така, сега няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Исус.” Поради смъртта на Исус за нашите грехове, ние никога няма да бъдем осъдени за тях. И накрая, идва ред на следното Божие обещание в Римляни 8:38, 39: “Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.”

Искаш ли да изминеш Пътя на спасението от Посланието към римляните? Ако да, тук ти предлагаме една примерна молитва, с която можеш да се помолиш. Казването на тази молитва е начин да заявиш пред Бога, че уповаваш на Исус Христос за твоето спасение. Думите сами по себе си няма да те спасят. Единствено вярата в Исус Христос може да ти даде спасение! “Боже, знам, че съм съгрешил/а срещу Теб и заслужавам да бъда наказан/а. Но Исус Христос пое наказанието, което аз заслужавах, така че чрез вяра в Него да ми бъде простено. С Твоята помощ аз обръщам гръб на греха си и поставям доверието си в Теб за спасението ми. Благодаря Ти за Твоята прекрасна благодат и простителност, за дара на вечния живот! Амин!”

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кой е Пътят на спасението от Посланието към Римляните?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries