settings icon
share icon
Въпрос

Кои били садукеите и фарисеите?

Отговор


Евангелията често споменават за садукеите и фарисеите, тъй като Исус беше в постоянен конфликт с тях. Те съставляваха управляващата класа на Израел. Има много сходства между двете групи, но също и важни различия между тях.

Садукеите: По времето на Христос и Новозаветната ера, садукеите били аристократи. Те обикновено били богати и заемали властови позиции, включително местата на главни свещеници и първосвещеника, и държали мнозинството от 70-те места в управляващия съвет, наречен Синедрион. Те се трудели усърдно да поддържат мира, като се съгласявали с решенията на Рим (по това време Израел се намирал под римски контрол), и изглежда се интересували повече от политика, отколкото от религия. Понеже били отстъпчиви пред Рим и били висшата богата класа, те не се отнасяли добре към обикновените хора, нито обикновените хора имали високо мнение за тях. Последните приемали по-добре тези, които принадлежали към партията на фарисеите. Макар садукеите да държали мнозинството от местата в Синедриона, историята показва, че в повечето случаи те трябвало да се съгласяват с идеите на фарисейското малцинство, понеже фарисеите били популярни сред народа.

В религиозно отношение садукеите били по-консервативни в една ключова област от доктрината. Фарисеите давали на устната традиция еднакъв авторитет като на писменото Слово на Бога, докато садукеите признавали, че само написаното слово е от Бога. Садукеите запазили авторитета на писаното Божие Слово, особено на Мойсеевите книги (от Битие до Второзаконие). Макар, че може да бъдат похвалени за това, те категорично не били съвършени в своите доктринални възгледи. Следва кратък списък с тези техни вярвания, които противоречат на Писанието:

1. До такава степен считали себе си за себедостатъчни, че отричали намесата на Бог в ежедневния живот.

2. Отричали всяко възкресение на мъртвите (Матей 22:23; Марко 12:18-27; Деяния 23:8).

3. Отричали всякакъв отвъден живот, като твърдели, че душата умира при смъртта, и по тази причина отричали наказанието или наградата в отвъдния живот.

4. Отричали съществуването на духовен свят, т.е. на ангели и на демони (Деяния 23:8).

Понеже садукеите се занимавали повече с политика, отколкото с религия, те не се интересували от Исус, докато не се уплашили, че Той може да привлече нежелано римско внимание. В този момент садукеите и фарисеите се обединили и направили заговор да умъртвят Христос (Йоан 11:48-50; Марко 14:53; 15:1). Други споменавания на садукеите се намират в Деяния 4:1 и Деяния 5:17, а според историкът Йосиф Флавий, садукеите имат пръст в смъртта на Яков (Деяния 12:1-2).

Садукеите престават да съществуват през 70 г. от Хр. Понеже тази партия е съществувала заради своите политически и свещенически връзки, когато през 70 г. от Хр. Рим унищожава Ерусалим и храма, садукеите също били унищожени.

Фарисеите: За разлика от садукеите, фарисеите били предимно бизнесмени от средната класа и затова имали контакт с обикновените хора. Фарисеите се радвали на много по-висока почит от садукеите от страна на обикновените хора. Макар да били малцинство в Синедриона и да заемали по-малко места като свещеници, изглежда, че те контролирали много повече процеса на вземане на решения в Синедриона, отколкото садукеите, защото, както вече казахме, се радвали на подкрепата на народа.

В религиозно отношение те приемали писменото Слово като вдъхновено от Бога. По времето на Христовото земно служение, това означава словото, което днес наричаме Стар Завет. Но те също давали еднакъв авторитет на устната традиция и се опитали да защитят тази позиция като казвали, че тя произлиза директно от Мойсей. Развивани векове наред, тези традиции добавяли към Божието Слово, което е забранено (Второзаконие 4:2), и фарисеите се опитвали да се подчиняват стриктно на тези традиции заедно със Стария Завет. Евангелията изобилстват от примери за фарисеи, които се отнасят към тези традиции като към равни на Божието Слово (Матей 9:14; 15:1-9; 23:5; 23:16, 23, Марко 7:1-23; Лука 11:42). Обаче, те останали верни на Божието Слово по отношение на други важни доктрини. За разлика от садукеите, те вярвали в следното:

1. Те вярвали, че Бог контролира всички неща, но решенията, вземани от отделните хора, също допринасяли за посоката на един човешки живот.

2. Вярвали във възкресението от мъртвите (Деяния 23:6).

3. Вярвали в отвъдния живот, с подходяща награда и наказание, определяни на индивидуална основа.

4. Вярвали в съществуването на ангели и демони (Деяния 23:8).

Макар фарисеите да били съперници на садукеите, те успели да оставят настрана своите различия при един повод – процеса срещу Христос. В този момент садукеите и фарисеите се обединили, за да убият Христос (Марко 14:53; 15:1; Йоан 11:48-50).

Макар садукеите да престанали да съществуват след унищожаването на Ерусалим, фарисеите, които се интересували повече от религия, отколкото от политика, продължили да съществуват. Всъщност, фарисеите били против бунта, който довел до унищожаването на Ерусалим през 70 г. от Хр., и след това те първи предложили мир на римляните. Фарисеите също били отговорни за съставянето на Мишна, важен документ с отношение към продължаването на юдаизма след унищожаването на храма.

Фарисеите и садукеите спечелили много упреци от Исус. Може би най-добрият урок, който можем да научим от тях е да не бъдем като тях. За разлика от садукеите, ние трябва да вярваме всичко, което казва Библията, включително в чудесата и в отвъдния живот. За разлика от фарисеите, ние не трябва изравняваме авторитета на традицията с този на Писанието, и не трябва да допускаме отношенията ни с Бог да бъдат сведени до легалистичен списък с правила и ритуали.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои били садукеите и фарисеите?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries