settings icon
share icon
Въпрос

Току-що повярвах в Исус Христос…а сега накъде?

Току-що повярвах в Исус Христос…а сега накъде?

Поздравления! Взел/а си решение, което ще промени целия ти живот! Може би се питаш: “А сега накъде? Откъде да започна житейския си път с Бога?” Петте стъпки, които ти предлагаме по-долу, ще ти представят някои насоки от Библията. Ако имаш въпроси по време на ‘пътуването си’, моля посети https://www.gotquestions.org/Bulgarian

Ако проявявате повече интерес към вярата в Бога и едно лично взаимоотношение с Исус Христос, можете да посетите нашите богослужения всяка неделя от 10:30ч. в Християнки Обществен Център „Св. Троица”, жк. Гоце Делчев, # 47 Е, офис 2.
e-mail: holytrinity@fog-net.bg

1. Увери се, че имаш правилно разбиране за спасението.

В I Йоан 5:13 се казва: “Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.” Бог иска да имаме правилно разбиране за спасението. Той иска да сме уверени, че сме спасени. Нека накратко разгледаме основните елементи на спасението:

(а) Всички съгрешихме. Всички сме правили неща, които не са били угодни на Бога (Римляни 3:23);

(б) Вследствие на греха ни, ние заслужаваме да бъдем наказани с вечно отделяне от Бога (Римляни 6:23);

(в) Исус умря на кръста, за да плати наказанието за нашите грехове (Римляни 5:8; II Коринтяни 5:21). На кръста Исус зае нашето място, като понесе наказанието, което ние заслужавахме. Неговото възкресение доказа, че смъртта Му е била достатъчна да плати за греховете ни.

Това е посланието на спасението! Ако си поставил/а вярата си в Исус Христос като свой Спасител, ти си спасен/а! Всичките ти грехове са простени и Бог обещава никога да не те изостави, нито да те забрави (Римляни 8:38-39; Матей 28:20). Помни – твоето спасение е сигурно в Исус Христос (Йоан 10:28-29). Ако се уповаваш единствено на Исус като твой Спасител, можеш да бъдеш уверен/а, че ще прекараш вечността с Бога в рая!

2. Започни да посещаваш добра църква, където се поучава Библията.

Не мисли, че църквата е сградата. Църквата са хората. Изключително важно е вярващите в Исус Христос да общуват помежду си. Това е една от основните цели на църквата. Сега, след като вече си повярвал/а в Исус Христос, ние силно те насърчаваме да намериш в района, където живееш, църква, която вярва в Библията. Започни да я посещаваш и говори с пастора й. Добре е пасторът да знае, че си нов/a във вярата в Исус Христос.

Втората цел на църквата е да поучава Библията. Можеш да се научиш да прилагаш Божиите наставления в живота си. Разбирането на Библията е от основно значение за успешния и победоносния християнски живот. Във II Тимотей 3:16-17 се казва: “Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело.”

Третата цел на църквата е поклонението. Поклонение е да благодариш на Бога за всичко, което е направил! Бог ни е спасил. Бог ни обича. Бог ни води и ни направлява. Възможно ли е да не му благодарим? Бог е свят, праведен, любящ, милостив и пълен с благодат. В Откровение 4:11 се заявява: “Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила, и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.”

3. Всеки ден отделяй време за общение с Бога.

За нас е много важно всеки ден да прекарваме време, през което да се съсредоточаваме върху Бога. Някои хора го наричат “тихо време”. Други го наричат “отдаване”, защото тогава се “отдават” на Бога. Някои хора предпочитат да отделят време за молитва и четене сутрин, а други – вечер. Няма значение как ще наричаш това време и кога ще го отделяш. Важното е редовно да прекарваш време с Бога. Какво трябва да включва времето ни с Бога?

(а) Молитва. Молитвата е просто разговор с Бога. Разговаряй с Бога за проблемите си, за нещата, които те вълнуват. Моли се Бог да ти даде мъдрост и водителство. Моли се да снабдява нуждите ти. Кажи на Бога колко много Го обичаш и колко високо цениш всичко, което прави за теб. Това представлява молитвата.

(б) Четене на Библията. Освен, че Библията се поучава в църквата, в неделното училище и/или на библейските уроци, ти самият/самата също трябва да я четеш. Библията съдържа всичко, което ти е нужно, за да водиш успешен християнски живот. В нея ще намериш Божие водителство за вземане на мъдри решения, за това как да разбереш Божията воля за теб, как да служиш на другите и как да израстваш духовно. Библията е Божието Слово, написано за нас. По своята същност Библията е наръчникът на Бога с наставления за това как да живеем живота си угодно на Него и удовлетворително за нас.

4. Развий отношения с хора, които могат да ти помогнат духовно.

В I Кориинтяни 15:33 се казва: ‘Не се мамете. “Лошите другари покваряват добрите нрави.”’ Библията е пълна с предупреждения за влиянието, което “лошите” хора могат да имат върху нас. Когато прекарваме времето си с хора, чиито постъпки са грешни, те ще ни изкушават с действията си. Характерът на хората, които са около нас, “ще ни зарази”. Ето защо е изключително важно да се заобикаляме с хора, които обичат Господа и са Му посветени.

Опитай се да намериш един-двама приятели/една-две приятелки може би от твоята църква, които да ти помагат и да те насърчават (Евреи 3:13; 10:24). Помоли ги да те държат отговорен/отговорна по отношение на тихото ти време, постъпките ти и като цяло за живота ти с Бога. Попитай ги дали биха искали да правиш същото и за тях. Това не означава, че трябва да се откажеш от всичките си приятели, които не познават Господ Исус като свой Спасител. Продължавай да бъдеш техен приятел и да ги обичаш. Просто им кажи, че Исус е променил живота ти и че не можеш да правиш същите неща, които си правил/а преди. Помоли Бог да ти даде възможности да говориш за Исус с приятелите си.

5. Кръсти се.

Много хора имат неправилно разбиране за кръщението. Думата “кръщавам” означава потапям във вода. Кръщенето е библейският начин да прогласиш публично вярата си в Христос и посвещението си към Него. Потопяването във вода е символ на това да бъдеш погребан с Христос. Излизането от водата е символ на възкресението на Христос. Да бъдеш кръстен означава да се отъждествиш със смъртта на Исус, с Неговото погребване и възкресение.

Кръщението не те спасява. Кръщението не те умива от греховете ти. Кръщението е просто стъпка на послушание – публично прогласяване на твоята вяра, че единствено Христос може да спасява. Кръщението е важно, защото представлява стъпка на послушание спрямо Бога – публично заявяваш вярата си в Христос и посвещението си към Него. Ако си готов да бъдеш кръстен/а, трябва да говориш с пастор.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Току-що повярвах в Исус Христос…а сега накъде?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries