settings icon
share icon
Въпрос

Аз съм мюсюлманин, защо да ставам християнин?

Отговор


Вероятно най-интересният аспект, свързан с отношенията между исляма и християнството се отнася до въпроса какво казва Коранът за Исус. Коранът казва за Исус, че е изпратен от Аллах и че е подкрепен от него чрез Светия Дух (Сура 2:87), че Аллах е издигнал Исус (Сура 2:253), че Исус е бил праведен и безгрешен (Сура 3:46; 6:85; 19:19), че Исус е бил възкресен от мъртвите (Сура 19:33-34), че Аллах е заповядал на Исус да установи религия (Сура 42:13) и че Исус се е възнесъл на Небето (Сура 4:157-158). По тази причина истинските мюсюлмани трябва да се запознаят с поученията на Исус и да им се покоряват (Сура 3:48-49; 5:46).

Учението на Исус е било записано много подробно от Неговите ученици в Евангелията. Сура 5:111 твърди че учениците са били вдъхновени от Аллах да вярват в Исус и Неговото послание. Сура 61:6,14 представя Исус и неговите ученици като помощници на Аллах. Като такива, учениците е трябвало да запишат прецизно поученията на Исус. Коранът наставлява мюсюлманите да се подчиняват както на Тората, така и на Евангелията (Сура 5:44-48). Ако Исус е безгрешен, то всичко, което поучава е напълно вярно. Ако учениците са били помощници на Аллах, то от това следва, че те са записвали прецизно поученията на Исус.

Аллах чрез Мохамед в Корана наставлява мюсюлманите да изучават Евангелията. Той не би дал тези наставления, ако Евангелията са били изопачени. Оттук можем да заключим, че ръкописите на Евангелията по времето на Мохамед са били достоверни и прецизни. Съществуват ръкописи от Евангелията, които са писани 450 години преди Мохамед. Техния брой достига хиляди. Когато се сравнят ръкописите на Евангелието, които датират преди Мохамед, с тези от неговото време и по-късните, се вижда ясно че всички представят Исус и Неговото учение по един и същ начин. Няма абсолютно никакво доказателство че те са били изопачени. По тази причина, ние можем да знаем със сигурност, че цялото учение на Исус е достоверно и, че то е било прецизно записано в Евангелията, които Аллах е запазил непроменени.

Какви истини Евангелията разкриват за Исус? В Йоан 14:6 Исус заявява: „Аз съм Пътят и Истината и Живота. Никой не идва при Отец освен чрез Мен”. Исус учи че Той е единствения път към Бога. В Матей 20:19 Исус казва че ще бъде разпънат, убит и че ще възкръсне от мъртвите на третия ден. Евангелията описват тези събития, които са станали точно по начина, по който Исус ги е предрекъл (Матей глави 27 и 28; Марк глави 15 и 16; Лука глави 23 и 24; Йоан глави 19-21). Защо е било нужно Исус, великият пророк на Аллах, да позволи да бъде убит? Защо Аллах позволи това? Исус казва че няма по-голяма любов от тази, да пожертваш живота си за приятелите си (Йоан 15:13). Йоан 3:16 казва, че Бог ни обича толкова много, че изпраща Исус да бъде пожертван за нас.

Защо имаме нужда от това Исус да пожертва живота Си за нас? Това е основната разлика между Исляма и Християнството. Исляма учи, че Аллах ни съди според това, дали добрите ни дела натежават повече от лошите. Християнството учи, че няма такъв човек, чиито добри дела да надделеят над лошите. Дори ако това беше възможно, Аллах е толкова съвършен в святостта Си, че не може да допусне в рая някой, който е извършил дори само един грях. Той, който е съвършен и свят не може да допусне в Рая нещо, което не е съвършено. Така всички сме поели пътя към вечния Ад. Святостта на Аллах изисква вечно осъждение за греха. Затова Исус трябваше да бъде пожертван за нас.

Както учи Коранът, Исус е бил безгрешен. Как би могло някое човешко същество през целия си живот да не съгреши дори веднъж? Това е невъзможно. Как тогава Исус успява да постигне това? Той е повече от обикновено човешко същество. Исус твърди за Себе Си че е едно с Бога (Йоан 10:30). Също така Той твърди за Себе Си, че е Богът от Тората (Йоан 8:58). Евангелията ясно свидетелстват, че Исус е Бог, Който е станал човек (Йоан 1:14). Бог знае че всички ние сме съгрешили и не можем да влезем в рая. Единственият начин да ни бъде простено е да бъде платен дългът на нашия грях. Бог знае, че единствен Той може да плати тази безкрайно висока цена. Бог стана човек в Исус Христос. Той живя безгрешен живот (Сура 3:46; 6:85; 19:19), проповядва едно съвършено послание, умря за нас, за да плати наказанието за нашия грях. Бог направи това, защото Той ни възлюби и пожела да бъдем цяла вечност с Него в Рая.

Какво означава всичко това за вас? Исус е съвършената жертва за нашите грехове. Бог предлага на всички нас опрощение и спасение като е достатъчно само да приемем Неговия дар (Йоан 1:12). Това означава да вярваме, че Исус е Спасителят, Който е дал живота Си за нас-Неговите приятели. Ако уповавате на Него като ваш Спасител, ще имате абсолютна сигурност за вечния живот в Рая. Бог ще ви прости греховете, ще очисти душата и ще обнови духът ви, ще ви даде изобилен живот в този свят, а в бъдещия- вечен живот. Как бихме могли да отхвърлим толкова скъп дар? Как ще обърнем гръб на Бога, който толкова ни възлюби, че пожертва Себе Си за нас?

Ако не сте сигурни в какво вярвате, ние ви каним да кажете следната молитва към Бога: „Боже, помогни ми да разбера кое е истината. Помогни ми да открия кое е заблудата. Помогни ми да разбера кой е правилния път към Спасението”. Бог винаги ще уважи такава молитва.

Ако желаете да приемете Исус като ваш Спасител, просто споделете с Бога гласно или на ум, като Му кажете, че приемате дара на Спасението чрез Исус. Ако желаете да се помолите с конкретна молитва, ето един пример за такава: „Боже, благодаря за Твоята любов към мен. Благодаря ти че пожертва Себе Си за мен. Благодаря ти че си осигурил прощението и спасението. Аз приемам този дар чрез Исус. Аз уповавам на Исус като мой Спасител. Аз те обичам Господи и Ти се покорявам. Амин!”

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Аз съм мюсюлманин, защо да ставам християнин?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries