settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява Моисеевият завет?

Отговор


Моисеевият завет е условен завет, сключен между Бог и израилския народ в Синайската планина (Изход 19-24). Понякога се нарича Синайски завет, но по-често се нарича Мойсеев завет, тъй като Моисей по това време е избран от Бога водач на Израел. Моделът на завета е много подобен на други древни завети от онова време, защото е между суверенния цар (Бог) и неговия народ или поданици (Израел). По време на завета Бог напомня на хората за тяхното задължение да бъдат подчинени на Неговия закон (Изход 19: 5) и хората се съгласяват със завета, когато казват: „А целият народ отговори едногласно: Всичко, което Господ е казал, ще направим. И Моисей предаде на Господа отговора на народа. “ (Изход 19: 8). Този завет би послужил за отделянето на нацията на Израел от всички други народи като избран от Бога народ и бил също толкова обвързващ като безусловния завет, който Бог сключил с Авраам, тъй като той също е кръвен завет. Моисеевият завет е важен завет както в изкупителната история на Бог, така и в историята на нацията Израел, чрез която Бог суверенно ще избере да благославя света както с писаното Си Слово, така и с Живото Слово, Исус Христос.

Моисеевият завет бил съсредоточен около това, че Бог дава Своя божествен закон на Моисей на Синайската планина. При разбирането на различните завети в Библията и тяхната връзка помежду си е важно да се разбере, че Моисеевият завет се различава значително от Авраамовия завет и по-късно библейските завети, тъй като е основан на това, че благословиите, които Бог обещава, са пряко свързани с израелското подчинение. Ако Израел е послушен, тогава Бог ще ги благослови, но ако не се подчинят, тогава Бог ще ги накаже. Благословиите и проклятията, свързани с този условен завет, са намерени подробно във Второзаконие 28. Другите завети, намиращи се в Библията, са едностранни обещания, в които Бог се обвързва да изпълнява обещаното, независимо от това, какво получателите на обещания биха направили. От друга страна, Моисеевият завет е двустранно споразумение, което определя задълженията на двете страни.

Моисеевият завет е особено важен, тъй като в него Бог обещава да направи Израел „и вие ще Ми бъдете царство от свещеници и свят народ. Тези са думите, които трябва да кажеш на израилтяните. “ (Изход 19: 6). Израел трябва да бъде Божията светлина в тъмния свят. Те трябвало да бъдат отделна и призована нация, така че всички около тях да знаят, че се покланят на Яхве, Бог, който пази завета. Важно е, защото именно тук Израел получава Моисеевия закон, който трябва да бъде “учебник“, посочващ пътя към идването на Христос (Галатяни 3: 24-25). Моисеевият закон ще разкрие на хората тяхната греховност и нуждата им от Спасител, а именно за Моисеевият закон Самият Христос е казал, че не е дошъл да премахне, а да изпълни. Това е важен момент, защото някои хора се объркват, като мислят, че спазването на закона спасява хората в Стария Завет, но Библията е ясна, че спасението винаги е било само чрез вяра и обещанието за спасение чрез вяра, което Бог е дал на Авраам като част от Авраамовия завет и това все още остава в сила (Галатяни 3: 16-18).

Също така, жертвената система на Моисеевия завет наистина не отнема греховете (Евреи 10: 1-4); просто предвещавала плащането за греха от Христос, съвършеният първосвещеник, който бил и съвършената жертва (Евреи 9: 11-28). Следователно самият Моисеев завет, с всичките му подробни закони, не може да спаси хората. Не, че е имало някакъв проблем със самия закон, защото законът е съвършен и е даден от светия Бог, но законът нямал сила да даде на хората нов живот и хората не били в състояние да се подчиняват идеално на закона ( Галатяни 3:21).

Моисеевият завет се нарича още стария завет (2 Коринтяни 3:14; Евреи 8: 6, 13) и е заменен от новия завет в Христос (Лука 22:20; 1 Коринтяни 11:25; 2 Коринтяни 3: 6; Евреи 8: 8, 13; 9:15; 12:24). Новият завет в Христос е далеч по-добър от стария Мойсеев завет, който той замества, защото изпълнява обещанията, дадени в Йеремия 31: 31-34, което е цитирано в Евреи 8.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява Моисеевият завет?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries