settings icon
share icon
Въпрос

Каква е целта на Мойсеевия закон?

Отговор


Мойсеевият закон е даден специално на израелския народ (Изход 19; Левит 26:46; Римляни 9:4). Той се състоял от три части: Десетте заповеди, наредбите и системата за поклонение, която включвала свещенството, скинията, приносите и празниците (Изход 20-40; Левит 1-7; 23). Целта на Мойсеевия закон е била да постигне следното:

(1) Да разкрие свещения характер на вечния Бог на израелския народ (Левит 19:2; 20:7-8).

(2) Да отдели народа на Израил като различен от всички останали народи (Изход 19:5).

(3) Да разкрие греховността на човека (срв. Галатяни 3:19). Въпреки че Законът е добър и свят (Римляни 7:12), той не осигурява спасение за израилския народ. „ Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез дела, изисквани от закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.“ (Римляни 3:20; срв. Деяния 13:38-39).

(4) Осигурява прошка чрез жертви/приношения (Левит 1-7) за хората, които вярват в Господа в народа на Израел.

(5) Да осигури начин на поклонение за общността на вярващите чрез годишните празници (Левит 23).

(6) Да осигурят Божието ръководство за физическото и духовното здраве на народа (Изход 21-23; Второзаконие 6:4-19; Псалм 119:97-104).

(7) Да накара хората, след идването на Христос, да разберат, че не могат да спазват Закона, а трябва да приемат Христос като личен Спасител, защото Той е изпълнил Закона в Своя живот и е платил наказанието за нарушаването му със Своята смърт, погребение и телесно възкресение (Галатяни 3:24; Римляни 10:4). Вярващият в Христос има самата праведност на Закона, изпълнена в него, тъй като се подчинява на Светия Дух, който живее в него (Римляни 8:4).

Целта на Мойсеевия закон повдига тези въпроси: „Вярваш ли в себе си, че ще спазваш целия Закон през цялото време (което не можеш да направиш)?“ Или, „Направили ли сте избора да приемете Исус за свой Спасител, осъзнавайки, че Той е изпълнил целия Закон напълно, като дори е платил наказанието ви за нарушаването му?“ Изборът е ваш.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е целта на Мойсеевия закон?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries