settings icon
share icon
Въпрос

Мормонизмът култ ли е? Какво вярват мормоните?

Отговор


Мормонската религия е основана преди по-малко от двеста години от човек на име Джоузеф Смит. Той твърдял, че е бил лично посетен от Бог Отец и Исус Христос и му било казано, че всички църкви и техните убеждения са лоши. Джоузеф е бил определен да наложи чисто нова религия, която има претенциите да е „единствената истинска църква на земята”. Проблемът с мормонизма е, че той противоречи, изменя и разширява от Библията. Християните нямат никакво основание да вярват, че Библията не е вярна и достатъчна. Да вярваш истински и се доверяваш на Бог означава да вярваш в Неговото Слово. И цялото Писание е вдъхновено от Бог, което означава, че идва от Него (2 Тимотей 3:16).

Мормоните вярват, че всъщност има четири източника на божествено вдъхновени думи, вместо само един. 1) Библията „доколкото е преведена правилно”. Кои стихове са преведени неправилно не винаги е ясно 2) Книгата на Мормон е била „преведена” от Смит и публикувана през 1830. Смит заявява, че това е „най-правилната книга” на земята и че човек може да се приближим към Бога като следва нейните предписания, „отколкото на всяка друга книга”. 3) Доктрина и завети се смята за писание от мормоните и съдържа сборник от съвременни откровения по отношение на „Църквата на Исус Христос, както е била възстановена”. 4) Перлата на голямата цена, се приема от мормоните да „изясни” доктрини и учения, които са били изгубени от Библията и добавя своя собствена информация за сътворението на земята.

Мормоните вярват тези неща за Бог: че Той не винаги е бил Висше Създание във вселената, но е постигнал този статут чрез праведен живот и постоянни усилия. Те вярват, че Бог Отец има „тяло от плът и кости, толкова реални, колкото на човека”. Въпреки че е било изоставено от модерните мормонски лидери, Бригам Йанг учи, че Адам всъщност е Бог и баща на Исус Христос. Християните знаят това за Бог: че има само Един истински Бог (Второзаконие 6:4, Исая 43:10, 44:6-8), че Той винаги е и винаги ще съществува (Второзаконие 33:27, Псалм 90:2, 1 Тимотей 1:17) и че Той не е бил създаден, но е Създател (Битие глава 1, Псалм 24:1, Исая 37:16). Той е съвършен и никой друг не е равен на Него (Псалм 86:8, Исая 40:25). Бог Отец не е човек, нито някога е бил човек (Числа 23:19, 1 Царе 15:29, Осия 11:9). Той е Дух (Йоан 4:24) и Духът не е съставен от плът и кости (Лука 24:39).

Мормоните вярват, че има различни нива или на царства в задгробния живот: Небесно царство, Земно царство, Царство на неспасените и външна тъмнина. Къде ще отиде един човек зависи от това какво е вярвал и вършил в този смъртен живот. Библията ни казва, че след смъртта отиваме в рая или ада на базата на това дали сме имали вяра в Исус или не. Да отсъстваме от нашите тела като вярващи означава, че сме с Господа (2 Коринтяни 5:6-8). Невярващите са изпратени в ада или на мястото на мъртвите (Лука 16:22-23). Когато Исус дойде за втори път, ние ще получим нови тела (1 Коринтяни 15:50-54). Ще има ново небе и нова земя за вярващите (Откровение 21:1) и невярващите ще бъдат хвърлени в нестихващото огнено езеро (Откровение 20:1-15). Няма втори шанс за изкупление след смъртта (Евреи 9:27).

Мормонските водачи учат, че зачеването на Исус е било вследствие на физическа връзка между Бог Отец и Мария. Те вярват Исус е Бог, но и че всички хора могат да станат бог. Християните исторически са учени, че Бог е Триединен и че съществува вечно като Отца, Сина и Светия Дух (Матей 28:19). Никой не може да постигне положение на Бог, само Той е свят (1 Царе 2:2). Ние можем да бъдем осветени в Божиите очи чрез вяра в Него (1 Коринтяни 1:2). Исус е единородния Божи Син (Йоан 3:16) и е единственият живял някога безгрешен, непорочен живот, който сега има най-почетното място в Рая (Евреи 7:26). Исус и Бог са едно по същество, Исус е единственият, съществувал преди физическото Си раждане (Йоан 1:1-8, 8:56). Исус даде Себе Си за нас като жертва и Бог Го възкреси от мъртвите и един ден всеки ще изповяда, че Исус Христос е Господ (Филипяни 2:6-11). Исус ни казва, че е невъзможно да стигнем до небето с нашите собствени дела, само с вяра в Него е възможно (Матей 19:26). И много няма да го изберат. „Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях.” (Матей 7:13). Ние всички заслужаваме вечно наказание за нашите грехове, но Божията безкрайна любов и милост е промислила изход за нас. „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.” (Римляни 6:23).

Очевидно има само един начин да получим спасение, да познаваме Бога и Неговия Син, Исус (Йоан 17:3). Не става чрез дела, но чрез вяра (Римляни 1:17, 3:28). Когато имаме тази вяра, ние автоматично ще бъдем покорни на Божиите закони и ставаме кръстени от любов към Него, а не защото това е изискване за спасение. Ние можем да получим този подарък без значение кои сме и какво сме направили (Римляни 3:22). „Чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим.” (Деяния 4:12). Въпреки че мормоните обикновено са приятелски настроени, любящи и мили хора – те са въвлечени в погрешна религия, която изкривява същността на Бог, личността на Исус Христос и начините за спасение.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Мормонизмът култ ли е? Какво вярват мормоните?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries