settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да споменаваш името на Господ напразно?

Отговор


Въпреки че много хора вярват, че споменаването на името на Господ напразно се отнася до използването на името на Господ като псувня, има много повече неща, свързани с напразното използване на името на Бог. За да разберем сериозността на споменаването на името на Господ напразно, първо трябва да разгледаме името на Господа от Негова гледна точка, така както е описано в Писанието. Богът на Израел е бил известен с много имена и титли, но концепцията, въплътена в Божието име, играе важна и уникална роля в Библията. Божията природа и атрибути, цялостта на Неговото същество и особено Неговата слава са отразени в Неговото име (Псалм 8:1). Псалм 111:9 ни казва, че името Му е „свято е, преподобно е Неговото име. “ и Господната молитва започва с обръщане към Бога с фразата „да се свети твоето име“ (Матей 6:9), индикация, че почитта към Бога и Неговото име трябва бъде на първо място в нашите молитви. Твърде често нахлуваме в Божието присъствие със самонадеяни „списъци със задачи“ за Него, без да имаме предвид Неговата святост и огромната пропаст, която разделя нашата природа от Неговата. Това, че ни е позволено дори да отидем пред Неговия трон, се дължи само на Неговата благодатна, милостива любов към Неговите (Евреи 4:16). Никога не трябва да приемаме тази благодат за даденост.

Поради величието на името на Бог, всяко използване на Божието име, което носи безчестие върху Него или върху характера Му, е напразно споменаване на името Му. Третата от десетте заповеди забранява споменаването или използването на името на Господ по непочтителен начин, защото това би означавало липса на уважение към самия Бог. Човек, който злоупотребява с Божието име, няма да бъде държан „невинен“ от Господ (Изход 20:7). В Стария завет нанасянето на безчестие върху Божието име е извършено чрез неизпълнение на клетва или обет, даден в Неговото име (Левит 19:12). Човекът, който използва Божието име, за да узакони своята клетва, и след това наруши обещанието си, ще покаже липсата на благоговение към Бога, както и липса на страх от Неговото свято възмездие. По същество това беше същото като отричането на съществуването на Бог. За нас вярващите обаче няма нужда да използваме Божието име, за да легитимираме клетва, тъй като ние не трябва да полагаме клетви, а на първо място, нашето „да да бъде да“ и нашето „не да бъде не“ (Матей 5:33-37 ).

Има по-широк смисъл, в който хората днес споменават името на Господ напразно. Тези, които назовават името на Христос, които се молят в Неговото име и които приемат името Му като част от своята идентичност, но които умишлено и непрекъснато не се подчиняват на Неговите заповеди, споменават името Му напразно. На Исус Христос е дадено име над всички имена, пред което всяко коляно ще се преклони (Филипяни 2:9-10), и когато носим името „християнин“ върху себе си, трябва да го правим с разбиране на всичко, което то означава. Ако твърдим, че сме християни, но действаме, мислим и говорим по светски или нечестив начин, ние споменаваме напразно Неговото име. Когато представяме погрешно Христос, умишлено или поради непознаване на християнската вяра, както е провъзгласена в Писанието, ние напразно споменаваме името на Господа. Когато казваме, че Го обичаме, но не правим това, което Той заповядва (Лука 6:46), ние произнасяме името Му напразно и сме в опасност да го чуем да ни казва: „Никога не съм те познавал. Махни се от мен” в деня на съда (Матей 7:21-23).

Името на Господа е свято, както Той е свят. Името на Господ е представяне на Неговата слава, Неговото величие и Неговото върховно божество. Ние трябва да почитаме Неговото име, докато почитаме и прославяме Самия Бог. Ако правим нещо друго, това означава че споменаваме името Му напразно.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да споменаваш името на Господ напразно?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries