settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява юдаизмът и в какво вярват юдеите?

Отговор


Какво представлява юдаизмът и кой или какво означава да си юдей? Юдаизмът просто религия ли е? Той културна идентичност ли е или просто етническа група? Юдеите клан ли са, или са нация? В какво вярват юдеите, и вярват ли всички в едни и същи неща?

Речниковите определения на „юдей” включват „член на Юдовото племе”, „израилтянин”, „член на нацията, която съществувала в Палестина от 6 в. пр. Хр. до 1 в. от Хр.”, „човек, който принадлежи към древния юдейски народ или по етнически произход, или чрез приемане на тяхната вяра” и „човек, чиято религия е юдаизъм”.

Според равинския юдаизъм, юдей е този, който има юдейска майка или който е приел официално юдаизма. Левит 24:10 често се цитира, за да се даде истинност на тази вяра, макар Тората да не изказва конкретно твърдение в подкрепа на тази традиция. Някои равини казват, че това няма нищо общо с вярата на един отделен човек. Тези равини ни казват, че един юдей не е нужно да бъде последовател на юдейските закони и обичаи, за да бъде считан за такъв. Всъщност, юдеите може да не вярват въобще в Бога и все още да се считат за юдеи заради по-горната равинска интерпретация.

Други равини обясняват, че един човек може да бъде юдей само ако следва повеленията на Тората и приема „Тринадесетте принципа на вярата” на Маймонид (равин Мойсей бен Маймонид, един от най-големите средновековни юдейски учени). Ако не следва горните правила, този човек може да бъде „биологически юдей”, но няма истинска връзка с юдаизма.

В Тората – първите пет книги от Библията – Битие 14:13 учи, че Аврам, масово признат за първия юдей, е описан като „евреин”. Името „юдей” идва от името Юда, един от дванадесетте сина на Яков и едно от дванадесетте племена на Израел. Очевидно името „юдей” първоначално се отнасяло само за тези, които били членове на племето Юда, но когато царството се разделило на две след царуването на Соломон (3 Царе 12), терминът започва да се отнася за всеки човек от царството на Юда, което включвало племената на Юда, Вениамин и Левит. Днес много хора вярват, че юдей е всеки, който е физически потомък на Авраам, Исаак и Яков, без значение от кое от първоначалните дванадесет племена е произлязъл.

И така, в какво вярват юдеите и кои са основните повеления на юдаизма? В днешния свят има пет основни форми или секти в юдаизма. Те са ортодоксална, консервативна, реформирана, реконструкционистка и хуманистка форма. Вярванията и изискванията във всяка група се различават драматично; обаче ако трябва да дадем кратък списък на традиционните вярвания на юдаизма, той ще включва следното:

Бог е създателят на всичко, което съществува; той е един, безтелесен (без тяло), и само той трябва да бъде прославян като абсолютен владетел на вселената.

Първите пет книги на еврейската Библия са открити на Мойсей от Бога. Те няма да бъдат променяни или допълвани в бъдещето.

Бог е общувал с юдейскя народ чрез пророци.

Бог контролира дейността на хората; Той награждава отделните хора за добрите дела и наказва злото.

Макар християните да основават голяма част от своята вяра върху същите еврейски писания, като тези на юдеите, има големи различия във вярванията. Юдеите като цяло считат, че действията и поведението са от основно значение; вярванията произлизат от действията. Това влиза в конфликт с консервативните християни, за които вярата е от основно значение, и където действията са резултат на тази вяра.

Юдейските вярвания не приемат християнската концепция за първородния грях (вярването, че всички хора са наследили греха на Адам и Ева, когато последните не се подчиниха на Божиите заповеди в Едемската градина).

Юдаизмът потвърждава присъщата доброта на света и неговите хора като творения на Бога.

Юдейските вярващи могат да осветят своя живот и да се приближат до Бога чрез изпълняване на мицвот (божествените заповеди).

Никакъв спасител не е необходим, нито съществува такъв като посредник.

Шестстотин и тринадесетте заповеди, които се намират в Левит и другите книги, регулират всички аспекти на юдейския живот. Десетте заповеди, написани в Изход 20:1-17 и Второзаконие 5:6-21 представляват кратко обобщение на Закона.

Месията (Божият помазаник) ще дойде в бъдещето и ще събере отново юдеите в земята на Израел. Ще има всеобщо възкресение на мъртвите по това време. Ерусалимският храм, унищожен през 70 г. от Хр. от римляните, ще бъде възстановен.

Вярванията за Исус имат големи различия. Някои гледат на Него като на велик морален учител. Други гледат на Него като на лъжепророк или като на християнски идол. Някои секти на юдаизма дори не произнасят името Му заради забраната да произнасят името на идоли.

За юдеите често се казва, че са богоизбраният народ. Това не означава, че трябва да се считат по някакъв начин за по-висши от останалите нации. Библейски стихове като Изход 19:5 просто казват, че Бог е избрал Израел да приеме и изучава Тората, да се покланя само на Бога, да почива в съботата и да чества празниците. Юдеите не са избрани, за да бъдат по-добри от другите; те просто са били избрани, за да бъдат светлина на езичниците и благословение на всички народи.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява юдаизмът и в какво вярват юдеите?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries