settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Исус спасява?

Отговор


„Исус спасява” е популярен израз върху стикерите, плакатите на спортни събития и дори върху транспаранти, които се теглят от малки самолети в небето. За жалост малцина са тези, които виждат израза „Исус спасява” и истински и напълно разбират какво означава той. Има огромна сила и истина, които са събрани в тези две думи.

Исус спасява, но кой е Исус?

Повечето хора разбират, че Исус е бил човек, който е живял в Израел преди около 2000 години. Практически всяка религия на света гледа на Исус като на добър учител и/или на пророк. И макар тези твърдения да са най-категорично верни за Исус, те не предават кой в действителност е Исус, нито обясняват как Той спасява или защо го прави? Исус е Бог в човешка форма (Йоан 1:1, 14). Исус е Бог, дошъл на земята, като истинско човешко същество (1 Йоан 4:2). Бог стана човешко същество в личността на Исус, за да ни спаси. Това ни води до следващия въпрос: защо имаме нужда от това да бъдем спасени?

Исус спасява, но защо имаме нужда от това да бъдем спасени?

Библията заявява, че всяко човешко същество, което някога е живяло, е съгрешавало (Еклесиаст 7:20; Римляни 3:23). Да се съгрешава е да правиш нещо, независимо дали е мислено, словом или на дело, което е в противоречие с Божия съвършен и свят характер. Заради греха си всички ние заслужаваме осъждане от Бог (Йоан 3:18, 36). Бог е съвършено справедлив, затова Той не може да позволи на греха и на злото да останат ненаказани. Понеже Бог е безграничен и вечен, и понеже целият грях в крайна сметка е насочен срещу Него (Псалм 51:4), само безкрайно и вечно наказание е достатъчно. Вечната смърт е единственото справедливо наказание за греха. Ето защо имаме нужда от спасение.

Исус спасява, но как го прави?

Понеже сме съгрешили срещу вечен Бог, или смъртна личност (ние) трябва да платим за греховете си безкрайно количество време, или вечна личност (Исус) трябва да плати за греховете ни еднократно. Няма друга възможност. Исус ни спасява като умира вместо нас. В личността на Исус Христос Бог жертва Себе си заради нас, като плаща безкрайното и вечно наказание, което само Той можеше да плати (2 Коринтяни 5:21; 1 Йоаново 2:2). Исус понесе наказанието, което ние заслужаваме, за да ни спаси от ужасната вечна съдба, справедливото последствие на нашите грехове. Заради Своята голяма любов към нас, Исус даде живота Си (Йоан 15:13), като плати наказанието, което ние бяхме заслужили, но не можехме да платим. След това Исус беше възкресен, и така показа, че Неговата смърт наистина е достатъчна, за да плати наказанието за нашите грехове (1 Коринтяни 15).

Исус спасява, но кого спасява Той?

Исус спасява всички, които получават Неговия дар на спасение. Исус спасява всички онези, които изцяло уповават само на Неговата жертва като заплащане за греха (Йоан 3:16; Деяния 16:31). Макар неговата жертва да беше напълно достатъчна, за да плати за греховете на цялото човечество, Исус спасява само онези, които лично приемат Неговия най-скъпоценен дар (Йоан 1:12).

Ако сега разбирате какво означава Исус да спасява и искате да уповавате на Него като на ваш личен Спасител, постарайте се да разберете и да повярвате на следното, и като акт на вяра, да го споделите с Бог: „Боже, аз знам, че съм грешник, че заслужавам да бъда вечно отделен от Теб заради греха си. Макар, че не го заслужавам, благодаря ти, че ме обикна и промисли жертва за моите грехове чрез смъртта и възкресението на Исус Христос. Вярвам, че Исус умря за моите грехове и уповавам само на Него да ме спаси. От този миг нататък ми помогни да живея за Теб, вместо за греха. Помогни ми да изживея останалата част от живота си в благодарност за чудното спасение, което Ти осигури. Благодаря ти, Исусе, за това, че ме спаси!”

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Исус спасява?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries