settings icon
share icon
Въпрос

Братя ли са Исус и Сатаната?

Отговор


Не, Исус и Сатаната не са братя. Исус е Бог, а Сатаната е едно от Неговите творения. Не само че Исус и Сатаната не са братя, но те са толкова различни колкото деня и нощта. Исус е въплътеният Бог – вечен, всезнаещ и всесилен, докато Сатаната е паднал ангел, който е сътворен от Бог за Божиите цели. Учението, че Исус и Сатаната са „духовни братя" е едно от многото лъжеучения на мормоните (Светиите от последните дни) и до известна степен също и на Свидетелите на Йехова. И двете групи са правилно назовавани култове, защото те отричат ключова християнска доктрина. Въпреки че те използват християнски термини като Исус, Бог и спасение, те имат еретически виждания и учения по най-основните и важни християнски доктрини. (Моля, забележете, че повечето мормони днес яростно ще отричат, че те вярват, че Исус и Сатаната са братя. Обаче, това учение е било определено вярване на ранните мормони).

Учението, че Исус и Сатаната са „духовни братя" е породено от погрешното разбиране и изкривяване на Писанието от мормоните, както и от извънбиблейските учения, които те считат за авторитетни. Казано просто, няма начин да четете Библията като използвате някакъв вид здрави херменевтически принципи и да достигнете до идеята, че Исус и Сатаната са „духовни братя". Писанията са също много ясни, че Бог е трансцендентен над Своето творение, което просто означава, че няма сравнение между Твореца Христос и Неговото творение Сатаната.

Мормоните вярват, че Исус Христос били първото „духовно дете", родено на Небесния Баща Бог от една от неговите многобройни съпруги. Вместо да приемат Исус за единствения истински Бог, те вярват, че Той е станал Бог, точно както един ден те ще станат богове. Според мормонската доктрина като първото от „духовните деца" на Бог Исус имал преимущество над Сатаната или Луцифер, който бил вторият „Божи син" и „духовният брат" на Исус. Иронично е, че те използват Колосяни 1:15 като един от своите „доказателствени текстове", защото той казва, че: „в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание". Въпреки това те пренебрегват стих 16, където виждаме, че „понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, ВСИЧКО чрез Него бе създадено".Всичко –престоли, господства, началства или власти – включително Сатана и неговите демони.

За да повярва, че Сатаната и Исус са „духовни братя", човек трябва да отрече ясното учение на Писанието. Писанието е много ясно, че Исус Христос е този, който е създал всичко и че второто лице на триединния Бог, Христос, е напълно и уникално Бог. Исус заявил, че е Бог в много пасажи на Писанието. В Йоан 10:30 Исус казал: „Аз и отец сме едно". Исус не твърдял, че е друг по-второстепенен Бог. Той заявявал, че е истински Бог. В Йоан 1:1-5 е ясно, че Исус не бил създадено същество и че Самият той сътворил всичко. „Всичко това чрез Него стана; и без Него не e станало нищо от това, което е станало" (Йоан 1:3). Колко по-ясно може да бъде? „Всичко" означава каквото казва и то включва Сатаната, който като ангел бил самият сътворено същество също като другите ангели и демони. Писанието разкрива, че Сатаната е паднал ангел, който се разбунтувал против Бог и Исус като Бог. Единствената връзка, която съществува между Сатаната и Исус е тази на Творец и творение, на праведния Съдия Исус Христос и греховното творение – Сатаната.

Подобно на мормоните, Свидетелите на Йехова също учат, че Исус и Сатаната са духовни братя. Въпреки че някои мормони и Свидетели на Йехова могат понякога да отстъпват от това учение, защото то е толкова противоположно на казваното в действителност от Библията, това е вярвано от тези организации и е част от тяхната официална доктрина.

Мормоните вярват, че не само Исус и Луцифер са били „духовни деца на Елоим", но че и хората са също духовни деца. С други деми те вярват, че „Бог, ангелите и хората са всички от едни вид, една раса, едно голямо семейство". Ето защо те вярват, че самите те един ден ще станат Бог като Исус или дори Бог Отец. Вместо да видят ясното разграничение в Писанието между Бог и Неговото творение, те вярват, че един ден самите те ще станат Бог. Разбира се това е същата стара лъжа, която Сатаната ни разказвал още от Едемската градина (Битие 3:15). Очевидно желанието за узурпиране на трона на Бог е присъщо на човешките сърца.

В Матей 16:15 Исус задал въжния въпрос: „Но според както вие казвате, Кой съм Аз?" Това е въпрос, който е съществен за спасението и който мормоните и Свидетелите на Йехова разбират погрешно. Техният отговор, че Исус е духовният брат на Сатаната, е погрешният. Исус е Бог Син и в Него пълнотата на Бог обитавала телесно (Колосяни 2:9). Той създал Сатаната и един ден Той ще хвърли Сатаната в огненото езеро като справедливото наказание за неговото възставане против Бог. За съжаление в Съдния Ден онези, които са се поддали на сатанинските лъжи, също ще бъдат хвърлени в езерото със Сатаната и Неговите демони. Богът на мормоните и Свидетелите на Йехова не е Богът, който се е разкрил в Писанието. Освен ако не се покаят и не почнат да разбират и се покланят на единствения истински Бог, те нямат надежда за спасение.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Братя ли са Исус и Сатаната?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries