settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява теорията ЙЕВС?

Отговор


Накратко, теорията ЙЕВС казва, че първите пет книги на Библията: Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие, не са били написани изцяло от Мойсей, който умира през 1451 г. пр. Хр., но също от различни автори/компилатори след Мойсей. Теорията се основава върху факта, че в различните части на Петокнижието се използват различни имена на Бога, и има видими различия в лингвистичния стил. Буквите от съкращението „ЙЕВС” означават четирите мними автора: авторът, който използва „Йехова” за име на Бога, авторът, който използва „Елохим”, авторът на Второзаконието, и свещеническия автор на Левит. Теорията ЙЕВС казва, че по всяка вероятност различните части на Петокнижието са били компилирани през 4 в. пр. Хр., най-вероятно от Ездра.

И така, защо има различни имена за Бог в книгите, които са написани от един и същ автор? Например, Битие първа глава използва думата Еlohim, докато Битие втора глава използва думата YHWH. Подобни неща се срещат доста често в Петокнижието. Отговорът е прост. Мойсей използвал Божиите имена, за да изтъкне нещо. В Битие първа глава Бог е Elohim, мощният Бог Създател. В Битие втора глава, Бог е Яхве, личния Бог, който е създал човечеството и общува с него. Това не сочи към двама различни автори, но към един автор, който използва различни имена на Бог, за да изтъкне нещо и за да опише различни страни от Неговия характер.

Относно различния стил, не трябва ли да очакваме един автор да има различен стил, когато пише история (Битие), закони (Изход, Второзаконие), и описва сложни подробности на жертвената система (Левит)? Теорията ЙЕСВ взема обяснимите разлики в Петокнижието и измисля сложна теория, която не се основава върху реалността или историята. Никога не е намиран никакъв документ, който да е само Й, само Е, само В или само С. Никой древен юдейски или християнски учен дори не намеква за съществуването на такъв документ.

Най-силният аргумент срещу теорията ЙЕВС е самата Библия. В Марко 12:26 Исус каза: „А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисей, на мястото при бодливия храст, как Бог му говори, като казваше: “Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов”?” Така Исус ясно казва, че Мойсей е написал разказа за горящия храст в Изход 3:1-3. В Деяния 3:22 Лука коментира пасаж от Второзаконие 18:15 и казва, че Мойсей е авторът на пасажа. В Римляни 10:5 Павел говори за праведността, която Мойсей описва в Левит 18:5. По тази причина Павел свидетелства, че Мойсей е авторът на Левит. Така Исус ни показва, че Мойсей е авторът на Изход, Лука (в Деяния) ни показва, че Мойсей е написал Второзаконие, а Павел кава, че Мойсей е авторът на Левит. За да е вярна теорията ЙЕВС, Исус, Лука и Павел трябва или да бъдат лъжци, или сами да са в заблуда относно тяхното разбиране на Стария Завет. Нека да повярваме на Исус и на човешките автори на Писанието, а не на нелепата и лишена от основания теория ЙЕВС (2 Тимотей 3:16-17).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява теорията ЙЕВС?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries