settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява ислямът и в какво вярват мюсюлманите?

Отговор


Религията на исляма се основава в началото на 7-ми век от Хр. от човек, наречен Мохамед. Той твърдял, че е посетен от ангел Гавраил. По време на тези ангелски посещения, които продължили около 23 години до смъртта на Мохамед, се твърди, че ангелът открил на Мохамед думите на Бога (наричан „Аллах” на арабски и от мюсюлманите). Тези диктувани откровения съставляват Корана, ислямската свята книга. Ислямът учи, че коранът е окончателният авторитет и последното откровение на Аллах.

Мюсюлманите, или последователите на исляма, вярват, че коранът е съвършеното слово на Аллах, което е съществувало и преди. Освен това, много мюсюлмани отхвърлят всички други езикови варианти на Корана. Преводът не е валиден вариант на Корана, който съществува само на арабски. Макар Коранът да е основната свята книга, Сунната се счита за втория източник на религиозно обучение. Сунната била написана от сподвижниците на Мохамед и съдържа това, което Мохамед е казал, направил и одобрил.

Ключовите вярвания на исляма са, че Аллах е единственият Бог, и че Мохамед е бил негов пророк. Един човек може да приеме исляма само като каже тези вярвания. Думата „мюсюлманин” означава „който се подчинява на Аллах”. Ислямът твърди, че е единствената истинска религия, от която са възникнали всички други религии (включително юдаизмът и християнството).

Мюсюлманите основават своя живот на петте стълба:

1. Свидетелството на вярата: “Няма друг бог освен истинския Бог (Аллах) и Мохамед е пратеник (пророк) на Бога.”
2. Молитва: всеки ден трябва да се изпълняват петте молитви.
3. Даване: трябва да даваме на бедните, тъй като всичко идва от Аллах.
4. Пост: освен спорадичното постене, всички мюсюлмани трябва да постят по време на празника Рамадан (деветия месец от ислямския календар).
5. Хадж: поне веднъж в живота си вярващият трябва да направи поклонническо пътуване до Мека (по време на дванадесетия месец от ислямския календар).

Тези пет догми са рамката на поведението, което се счита за покорство от мюсюлманите и се приемат сериозно и буквално. Влизането на един мюсюлманин в рая зависи от спазването на тези пет стълба.

По отношение на християнството ислямът има няколко сходства и значителни разлики. Подобно на християнството, ислямът е монотеистичен, но за разлика от християнството, той отхвърля концепцията за Троицата. Ислямът приема някои части от Библията, като Закона и Евангелията, но отхвърля по-голямата част от тях като клеветнически и небоговдъхновени.

Ислямът твърди, че Исус е бил само пророк, а не Божи Син (само Аллах е Бог, вярват мюсюлманите, как тогава може да е имал Син?). Вместо това ислямът твърди, че Исус, макар да е роден от девица, е бил създаден точно като Адам, от земната пръст. Мюсюлманите вярват, че Исус не е умрял на кръста; така отричат едно от централните учения на християнството.

Накрая, ислямът учи, че раят се спечелва чрез добри дела и покорство към Корана. Обратно на това, Библията открива, че човек не може да се сравнява със святия Бог. Единствено заради Неговата милост и любов може грешниците да бъдат спасени чрез вяра в Христос (Ефесяни 2:8-9).

Очевидно е, че ислямът и християнството не може да бъдат едновременно верни. Или Исус е бил най-големият пророк, или Мохамед е бил такъв. Или Библията е Словото на Бога, или Коранът е. Спасението или се придобива чрез приемането на Исус Христос като Спасител, или чрез спазването на петте стълба. Отново казваме, че двете религии не може да бъдат едновременно верни. Тази истина – различията на двете религии в жизнено важни области – има вечни последствия.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява ислямът и в какво вярват мюсюлманите?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries