settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява индуизмът и в какво вярват индуистите?

Отговор


Индуизмът е една от най-старите известни организирани религии – нейните свещени писания датират от 1400-1500 г. пр. Хр. Той е също една от най-разнообразните и сложни религии, като има милиони богове. Индуистите имат голямо разнообразие от основни вярвания и съществуват в много различни секти. Макар да е третата по големина религия в света, индуизмът съществува предимно в Индия и Непал.

Основните текстове на индуизма са Ведите (които се считат за най-важни), Упанишадите, Махабхарата и Рамаяна. Тези писания съдържат химни, заклинания, философии, ритуали, стихотворения и истории, които са в основата на вярванията на индуистите. Други текстове, които се използват в индуизма, са брахманите, сутрите и араняките.

Макар индуизмът често да се счита за политеистичен, като признава не по-малко от 330 милиона богове, той също има един „бог”, който е върховен – Брахма. Брахма е същество, за което се вярва, че обитава всяка част на действителността и съществуването в цялата вселена. Той е безличен и непознаваем и често се вярва, че съществува в три различни форми: Брахма-Създателят; Вишну-Поддържащият и Шива-Разрушителят. Всяко едно от тези „лица” на Брахма са известни чрез много други свои превъплъщения. Трудно е да се обобщи индуисткото богословие, тъй като различните индуистки школи съдържат елементи от почти всяка богословска система. Индуизмът може да бъде:

1. Монистичен – съществува само едно нещо; школата на Санкара;

2. Пантеистичен – съществува само едно божествено нещо, затова Бог е идентичен със света; Брахманизъм

3) Панентеистичен – светът е част от Бога; школата на Рамануджа;

4) Теистичен – само един Бог, различен от творението; Бхакти индуизъм.

По отношение на другите течения, индуизмът може да бъде също атеистичен, деистичен или дори нихилистки. Като се има предвид разнообразието от вярвания, които са включени под названието „индуистки”, можем да се учудим какво ги прави индуистки на първо място? Общо взето единственият истински въпрос е дали една система от вярвания признава Ведите за свещени. Ако ги признава, то тя е индуистка. Ако не ги признава, това означава, че не е индуистка.

Ведите са нещо повече от богословски книги. Те съдържат богата и пъстра „митология за боговете”, т.е. религиозна митология, която умишлено преплита мит, богословие и история, за да създаде религиозна сърцевина под формата на история. Тази „митология за боговете” е толкова дълбоко вкоренена в историята и културата на Индия, че отричането на Ведите си приема като противопоставяне на Индия. По тази причина индуизмът отхвърля всяка система от вярвания, която не прегръща до някаква степен индийската култура. Ако системата приема индийската култура и нейната божествено-митична история, тогава тя може да бъде приета за „индуистка”, дори нейното богословие да е теистично, нихилистично или атеистично. Тази отвореност към противоречието може да причини главоболие за хората от Запада, които търсят присъствието на логическа последователност и рационална защита в техните религиозни възгледи. Но, ако сме честни, християните не са по-логични, когато твърдят, че вярват в Яхве, но живеят като практически атеисти, като отричат Христос с живота си. За индуиста конфликтът е истинско логическо противоречие. За християнина конфликтът е по-скоро чисто лицемерие.

Индуизмът гледа на човечеството като на божествено. Понеже Брахма е всичко, индуизмът твърди, че всеки е божествен. Атман, или „азът” е едно с Брахма. Цялата реалност извън Брахма се счита за чиста илюзия. Духовната цел на индуиста е да стане едно с Брахма и така да престане да съществува в своята илюзорна форма на „индивидуално съзнание.” Тази свобода се нарича „мокша”. До постигането на мокша индуистът вярва, че трябва постоянно да се преражда, за да може да работи за осъществяването на истината (истината е, че само Брахма съществува, нищо друго). Как се преражда един човек зависи от кармата, която е принципът за причина и следствие, който управлява равновесието в природата. Това, което е вършил човек в миналото влияе и съответства на това, което ще се случи в бъдещето, включително миналите и бъдещите животи.

Макар това да е само едно кратко обобщение, лесно се вижда, че индуизмът е в опозиция на библейското християнство по почти всяка точка от своята система на вярвания. Християнството има един Бог, който е личностен и познаваем (Второзаконие 6:5; 1 Коринтяни 8:6); има едни Писания; учи, че човек е сътворен по Божия образ и живее само веднъж (Битие 1:27; Евреи 9:27-28); и учи, че спасението е единствено чрез Исус Христос (Йоан 3:16; 6:44; 14:6; Деяния 4:12). Като религиозна система индуизмът не е валиден, защото не признава Исус като уникално въплътен Бого-човек и Спасител, единственият достатъчен източник за спасение на човечеството.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява индуизмът и в какво вярват индуистите?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries