settings icon
share icon
Въпрос

Кои са Харе Кришна и в какво вярват?

Отговор


Произходът на Харе Кришна, наричан още Гаудия Вайшнавизъм или Чайтаня Вайшнавизъм, се насърчава чрез Международното общество за Кришна съзнание (или ISKCON). Харе Кришна е мистична секта на индуизма. Обикновено се класифицира като монотеистична форма на индуизма, тъй като Харе Кришна вярват, че всички божества са просто различни проявления на единия бог, Вишну или Кришна. „Монотеизмът“ на Харе Кришна обаче е малко объркан, тъй като Шри Кришна има „вечна съпруга“ на име Шримати Радхарани; заедно, Кришна и Радхарани съставляват „Божествената двойка“.

Движението Харе Кришна датира от петнадесети век (1486 г.), когато неговият основател, Чайтаня Махапрабху, започва да учи, че Кришна е върховният Господ над всеки друг бог. Махапрабху подкрепя метод на преданост на вярата, при който привържениците на гаудия вайшнавизма влизат във връзка с Кришна и изразяват своето богопоклонение към Кришна чрез танци и пеене. Публичните прояви на поклонение на Махапрабху печелят много последователи, отчасти поради техния остър контраст с безстрастните и аскетични изрази, обичайни за индуизма. Тази индуистка секта, колкото и да е различна в своята уникална привързаност към Кришна, все още е доста индуистка, тъй като дори Кришна е само проявление (или „Аватар“) на Вишну – едно от класическите божества на индуизма. Освен това Харе Кришна запазват Бхагавад Гита, индуистко свещено писание, както и доктрините за прераждането и кармата.

Крайната цел за Харе Кришна е трансцедентна, любяща връзка с Бог Кришна. Харе се отнася до „силата на Кришна да изпитва удоволствие“. Поради тяхната мистична преданост, изразена в пеене и танци, Харе Кришна могат да бъдат сравнени със суфи мюсюлманите („въртящи се дервиши“) и някои мистични изрази на християнството, които наблягат на екстатични преживявания и мистична трансцендентност.

Харе Кришна е доста взискателен към своите последователи. Да станеш член включва избор на гуру и това да станеш негов ученик. Този гуру е критично важен за постигане на просветление; казва се, че без гуру е невъзможно да се развие Кришна съзнание. Последователите се подчиняват на своите гурута като духовни учители и дори им се покланят като на богове. И целият живот на човек трябва да бъде обхванат от практика и преданост, съсредоточени върху Кришна. ISKCON привлича членовете си в общностни среди, където всичко умишлено е съсредоточено върху Кришна. Голяма част от индийската/хиндуистка култура се внася в тези комуни. Трябва да се отбележи, че тези комуни са били остро критикувани от бивши членове и ISKCON е изправен пред наказателни обвинения за твърдения за незаконни и неморални практики, включително широко разпространено малтретиране на деца, извършвани в рамките на движението.

Вярванията на Харе Кришна са типично хиндуистки и са несъвместими с библейското християнство. Първо, възгледът за Бог е основно пантеистичен, което означава, че те вярват, че Бог е всичко и във всичко. За Харе Кришна Бог е всичко и всичко е Бог. За християнина Бог е трансцендентен – Той е над всичко, което е създал. Един от принципите на мисълта на ISKCON е, че ние сами постигаме относително единство с Бог. Целта на Харе Кришна е да достигне до „Кришна съзнание“, т.е. един вид просветление. Това е най-дълбоката идентификация с Кришна. Доколкото ISKCON е наистина хиндуистки, това може да се припише на пантеистичния възглед за Бог, който учи, че човекът в крайна сметка е идентичен с Бог. Това е стара лъжа, датираща от Райската градина: „Ще бъдете като Бога“ (Битие 3:5).

Както всички фалшиви религии, Харе Кришна изисква поредица от дела за придобиване на спасение. Да, предаността и взаимоотношенията са вплетени в тяхната система от вярвания, но те са изградени от дела, от бхакти-йога до медитация пред олтар до събиране на средства. Пеенето е основна част от Харе Кришна. Шри Чайтаня препоръчва на своите последователи да пеят 100 000 свети имена всеки ден. Пеенето се улеснява от използването на мала, броеница от 108 мъниста. Яденето на месо е забранено, както и храненето в ресторанти, поради убеждението, че храната запазва съзнанието на готвача - поглъщането на храна, приготвена от ядосан готвач, ще ядоса ядящия. В Харе Кришна винаги има натиск да пеете повече, да танцувате повече и да работите по-усърдно, с цел да не остане част от кармичния дълг и това да доведе човек да не успее да влезе в Кришна съзнание.

Себеотрицанието и саможертвата също са от решаващо значение за спасението в Харе Кришна. Спасението, според ISKCON, е напълно преплетено с хиндуистката концепция за карма или възмездна справедливост. Това учение изисква вяра в прераждането и/или преселването на душата. Нечии дела, добри и лоши, се измерват и оценяват след смъртта. Ако делата на човека са добри, той продължава да се преражда в по-висши форми на живот; ако делата му са лоши, той ще стане по-нисша форма на живот. Само когато добрите дела на човек са изравнили лошите, той може да прекрати цикъла на преражданията и да осъзнае своето единство с Кришна.

Колко по-различен е Кришна от състрадателния и милостив Бог от Библията, който „толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16). Библията е ясна, че спасението е по благодат чрез вяра в пролятата кръв на Исус Христос (Ефесяни 2:8-9). „ Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога“ (2 Коринтяни 5:21). Никакви добри дела не могат да постигнат спасение за никого. Харе Кришна, както цялото човечество, имат само една надежда за вечен живот: Исус Христос, разпнат, възкресен и въздигнат завинаги. Всички други пътища водят към гибел. Самият Исус каза: „Аз съм Пътят, Истината и Животът. Никой не идва при Отца освен чрез Мен” (Йоан 14:6). „И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на[a] човеците, чрез което трябва да се спасим.“ (Деяния 4:12).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои са Харе Кришна и в какво вярват?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries