settings icon
share icon
Въпрос

Бог все още ли ни говори днес?

Отговор


Библията описва много пъти Бог да говори гласно на хора (Изход 3:14; Исус Навин 1:1; Съдии 6:18; 1 Царе 3:11; 2 Царе 2:1; Йов 40:1; Исая 7:3; Еремия 1:7; Деяния 8:26; 9:15 – това е само малък пример). Няма библейска причина, поради която Бог да не може или да не говори гласно на човек днес. През стотиците пъти, когато Библията разказва Бог да говори, ние трябва да си спомним, че те са станали в продължение на 4000 години от човешката история. Говоренето гласно на Бог е изключение, а не правило. Дори в случаите Бог да говори, записани в Библията, невинаги е ясно дали това е било доловим глас, вътрешен глас или умствено внушение.

Бог говори на хората днес. На първо място, Бог ни говори чрез Словото Си (2 Тимотей 3:16-17). Исая 55:11 ни казва, „Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; не ще се върне при Мене празно, но ще извърши волята Ми, и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.” Библията разказва Божиите думи към нас за всичко, от което се нуждаем, за да бъдем спасени и да живеем християнски живот. 2 Петрово 1:3-4 заявява, „Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила; чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света.”

Второ, Бог говори чрез внушения, събития и мисли. Бог ни помага да различаваме правилното от грешното чрез нашата съвест (1 Тимотей 1:5; 1 Петрово 3:16). Бог е в процес на приспособяване на нашите умове, така че те да мислят Неговите мисли (Римляни 12:2). Бог позволява на разни събития да се случват в живота ни, за да ни насочат, променят и помогнат да израстем духовно (Яков 1:2-5; Евреи 12:5-11). 1 Петрово 1:6-7 ни напомня, „В което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега в разни изпитни с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос.”

В заключение, да, възможно е Бог понякога да говори гласно на хората. Крайно е съмнително е, обаче, че това става толкова често, колкото хората твърдят, че става. Още веднъж, дори в Библията, говоренето на Бог гласно е изключение, не нещо обичайно. Ако някой твърди, че Бог му/и е говорил, винаги сравнявайте това, което е казано, с какво казва Библията. Ако Бог говори днес, Неговите думи би трябвало да бъдат в пълно съгласие с онова, което е казал в Библията. Бог не Си противоречи. 2 Тимотей 3:16-17 заявява, „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело.”

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Бог все още ли ни говори днес?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries