settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Бог е всезнаещ?

Отговор


Всезнание е дефинирано като „състоянието на притежаването на цялото знание, качеството да знаеш всичко“. За да бъде Бог суверенен над Своето творение на всички неща, видими или невидими, Той трябва да бъде всезнаещ. Неговото всезнание не е ограничено само до една от личностите в Триединството – Отец, Син и Светия дух са всички всезнаещи по природа.

Бог знае всичко (1 Йоан 3:20). Той знае не само най-дребните детайли от нашия живот, но и онези от всичко около нас, тъй като Той споменава дори, че знае, когато пада едно врабче или един косъм от главата ни (Матей 10:29-30). Не само знае Бог всичко, което ще се случи до края на самата история (Исая 46:9-10), но също познава мислите ни, дори преди да са изречени (Псалом 139:4). Той познава сърцата ни отдалеч; Той дори ни е видял в утробата (Псалом 139:1-3;15-16). Соломон изразява тази истина съвършено, когато казва: „защото Ти, само Ти, познаваш сърцата на целия човешки род“ (3Царе 8:39).

Въпреки снижаването на Божия Син да Се откаже от всичко като взе на Себе Си образ на слуга (Филипяни 2:7), Неговото всезнаие ясно се вижда в писанията на Новия Завет. Първата молитва на апостолите в Деяния 1:24: „Ти, Господи, който познаваш сърцата на всички“ подчертава всезнанието на Исус, което е необходимо, за да може Той да приема молитви и да се застъпва пред Божията десница. На земята всезнанието на Исус е също така ясно. В много от разказите на Евангелията Той знаел мислите на своите слушатели (Матей 9:4, 12:25; Марк 2:6-8; Лука 6:8). Той познавал живота на хората преди дори да ги е срещнал. Когато срещнал жената, която наливала вода от кладенеца при Сихар, Той й казал: „защото петима мъже си водила, и този, който сега имаш не ти е мъж. Това си право казала“ (Йоан 4:18). Той също казва на учениците Си, че техният приятел Лазар е мъртъв, въпреки че бил на 25 мили от дома на Лазар (Йоан 11:11-15). Той посъветвал учениците да отидат и да приготвят Господнята Вечеря като описал човека, който трябвало да срещнат и да последват (Марк 14:13-15). Сигурно най-добре от всички Той познавал Натанаил преди изобщо да го срещне, тъй като познавал сърцето му (Йоан 1:47-48).

Съвсем ясно наблюдаваме всезнанието на Исус на земята, но именно тук започва парадоксът. Исус задава въпроси, които предполагат липсата на знание, въпреки че Господ задава въпроси повече заради ползата за слушателите Си отколкото заради Себе си. Има, обаче, друга страна на Неговото всезнание, което идва от ограниченията на човешката природа, която Той като Божи Син приемал. Четем, че като човек Той „напредваше в мъдрост и ръст“ (Лука 2:52) и че Той се научил на „послушание от това, което пострада“ (Евреи 5:8). Също четем, че Той не знаел кога ще дойде краят на света (Матей 24:34-36). Следователно трябва да се запитаме защо Синът не знае това, ако Той знае всичко останало? Вместо да го считаме за обикновено човешко ограничение, би трябвало да го смятаме за контролирана липса на знание. Това е бил доброволен акт на смирение, за да сподели напълно нашата природа (Филипяни 2:6-11; Евреи 2:17) и да бъде Вторият Адам.

Накрая, няма нищо толкова трудно за всезнаещия Бог и въз основа на нашата вяра в такъв Бог ние можем да си почиваме сигурни в Него и знаем, че Той обещава никога да не ни изостави докато продължаваме да пребъдваме в Него. Той ни познава от вечността, дори преди сътворението. Бог е познавал теб и мен, къде ще се появим в хода на времето и с кого ще се срещнем. Той дори е предвидил нашия грях в цялата му грозота и поквара и все пак в любов е положил печата си върху нас и ни е привлякъл към тази любов в Исус Христос (Ефесяни 1:3-6). Ще Го видим лице в лице, но нашето знание за Него никога няма да бъде пълно. Нашето учудване, любов и хвалене на Него ще продължат през всичките хилядолетия докато се греем в лъчите на Неговата небесна любов, научавайки и оценявайки все повече и повече за нашия всезнаещ Бог.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Бог е всезнаещ?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries