settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Бог е всеприсъствен?

Отговор


Представката все- произлиза от латинската дума със значение „изцяло“. Така че, като кажем, че Бог е всеприсъствен, означава, че Бог присъства навсякъде. В много религии се счита, че Бог е вездесъщ, докато в юдаизма и християнството това гледище е допълнително подразделено на трансцендентност и иманентност на Бог. Въпреки че Бог не е напълно потопен в материята на творението (пантеизъм), Той присъства навсякъде едновременно.

Божието присъствие е непрекъснато навсякъде из цялото творение, въпреки че не се разкрива по същия начин по същото време на хората навсякъде. Понякога Той може да присъства активно в някаква ситуация, докато може да не разкрие, че присъства при друго обстоятелство в някоя друга област. Библията разкрива, че Бог може да присъства при човек по изявен начин (Псалом 46:1; Исая 57:15) и да присъства във всяка ситуация в цялото творение във всеки един момент (Псалом 33:13-14). Всеприсъствието е Божият начин да присъства във всеки обхват във времето и пространството. Бог е навсякъде и във всяко време. Нито една молекула или атомна частица са толкова малки, че Бог да не може да присъства изцяло в тях, и нито една галактика не е толкова обширна, че Бог да не я обхване. Но ако отстраним творението, Бог все още ще го познава, тъй като Той знае всички възможности, независимо дали те са действителни или не.

Бог присъства естествено във всеки аспект от естествения ред на нещата, по всеки начин, във всяко време и място (Исая 40:12; Наум 1:3). Бог активно присъства по различен начин във всяко историческо събитие като предвидлив водач на човешките дела (Псалом 48:7; 2 Летописи 20:37; Данаил 5:5-6). Бог присъства грижливо по специален начин при онези, които призовават Неговото име, които се застъпват за другите, които благоговеят пред Бог, които ходатайстват и които се молят искрено за опрощение (Псалом 46:1). В най-висша степен Той присъства в личността на Своя син Господа Исус Христос (Колосяни 2:19) и по мистичен начин присъства във вселенската църква, която обгръща земята и над която няма да надделеят портите на ада.

Както всезнанието на Бог е подложено на очевидни парадокси поради ограничеността на човешкия ум, така е и при всеприсъствието на Бог. Един от тези парадокси е важен: Божието присъствие в ада, мястото, където покварените са отхвърлени и понасят неограничената и неспирна ярост на Бога поради своя грях. Мнозина спорят, че адът е място на отделяне от Бог (Матей 25:41) и ако е така, тогава не може да се каже, че Бог е в място, което е отделено от Него. Обаче, грешниците в ада изтърпяват Неговия вечен гняв, тъй като Откровение 14:10 говори за измъчването на грешниците в присъствието на Агнеца. Възможността Бог да присъства на място, където се казва, че покварените са отделени, наистина поражда известно стъписване. Този парадокс, обаче, може да бъде обяснен с факта, че Бог може да присъства, тъй като Той изпълва всички неща със Своето присъствие (Колосяни 1:17) и държи всичко чрез словото на Своята мощ (Евреи 1:3) като Той не е непременно навсякъде, за да благославя.

Така както понякога Бог е отделен от Своите деца поради греха (Исая 52:9) и Той е далеч от грешниците (Притчи 15:29) и заповядва на безбожните поданици на тъмнината да се отделят на края на времето на място за вечно наказание, така Бог е все още всред нас. Той знае как страдат тези души, които са в ада; Той знае техните терзания, техните викове за облекчение, техните сълзи и скръб за вечното състояние, в което се намират. Той е там по всякакъв начин като постоянно им напомня за техния грях, който е породил бездна на разделение от всяко благословение, което иначе може да им бъде дадено. Той е там по всякакъв начин, но Той не изявява никой друг свой атрибут освен Своя гняв.

По същия начин Той ще бъде на небето като ще изявява всяко благословение, което ние дори не можем да започнем да разбираме тук; Той ще бъде там и ще изязява Своето многостранно благословение, Своята многостранна любов и Своето многостранно човеколюбие – наистина всичко с изключение на Своя гняв. Божието всеприсъствие трябва да служи да ни напомня, че не можем да се скрием от Бог, когато сме съгрешили (Псалом 139:11-12), като можем да се върнем към Бога с покаяние и вяра дори без да е нужно да помръднем (Исая 57:16).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Бог е всеприсъствен?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries