settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Бог е всемогъщ?

Отговор


Думата всемогъщ произлиза от все-, означаваща „цял“ и могъщ със значение „власт“. Както и при качествата всезнание и всеприсъствие, ако Бог е безкраен и ако Той е суверенен, което знаем, че Той е, тогава следва, че Той трябва също да е и всемогъщ. Той притежава цялата власт над всички неща във всички времена и по всякакъв начин.

Йов говори за силата на Бог в Йов 42:2: „Зная, че всичко можеш, И че никое Твое намерение не може да бъде възпрепятствувано“. Йов признаваше Божието всемогъщество при изпълнението на Неговите планове. Бог напомни и на Мойсей, че Той притежава цялата власт да изпълни намеренията Си спрямо израилтяните: „А Господ каза на Моисея: Скъсила ли се е Господната ръка? Сега ще видиш, ще се обърне ли с тебе думата Ми, или не“ (Числа 11:23).

Никъде не се вижда по-ясно Божието всемогъщество отколкото при сътворението. Бог казва: „Да бъде…“ и стана така (Битие 1:3, 6, 9, т.н.). Човек се нуждае от инструменти и материали, за да създава; Бог само говорил и от силата на словото Му всичко било сътворено от нищото. „Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането на устата Му цялото им множество“ (Псалом 33:6).

Божията сила също е видима при запазването на Неговото творение. Целият живот на земята би загинал, ако не беше постоянното снабдяване от Бог на всичко, от което се нуждаем, за храна, облекло и подслон, всичко от възобновяеми източници, поддържани от Неговата мощ като съхранител на човек и звяр (Псалом 36:6). Моретата, които покриват повечето от земята, и над които нямаме власт, биха ни заляли, ако Бог не беше начертал техните граници (Йов 38:8-11).

Божието всемогъщество се простира над правителства и лидери (Данаил 2:21) като Той ги възпира или ги оставя да вървят по пътя си според Своите планове и предназначение. Властта Му е неограничена по отношение на Сатаната и неговите демони. Атаката на Сатаната срещу Йов била ограничена само до някои действия. Той бил въздържан от Божията неограничена власт (Йов 1:12, 2:6). Исус напомнил на Пилат, че той нямаше да има никаква власт над Него, ако не му беше дадено от горе (Йоан 19:11).

Като всемогъщ Бог може да прави всичко. Това, обаче, не означава, че Бог е загубил всемогъществото Си, когато Библията казва, че Той не може да направи определени неща. Например, Евреи 6:18 казва, че Той не може да лъже. Това не означава, че Той няма властта да лъже, а че Бог избира да не лъже в съответствие със Собственото си морално съвършенство. По същия начин, въпреки, че е всемогъщ и мрази злото, Той позволява на злото да се случва според Своята добра цел. Той използва определени зли събития, за да позволи на целите Си да се разкрият, както когато се случило най-голямото зло – убиването на съвършения, свят, невиннен Божи Агнец за изкуплението на човечеството.

Като Божие въплъщение Исус Христос е всемогъщ. Неговата власт се вижда в извършваните от Него чудеса – Неговите безбройни изцеления, нахранването на петте хиляди (Марк 6:30-44), укротяването на бурята (Марк 4:37-41) и върховната изява на силата Му при съживяването на Лазар и дъщерята на Яир (Йоан 11:38-44, Марк 5:35-43), пример на контрола Му над живота и смъртта. Смъртта е основната причина, заради която дойде Исус – за да я разруши (1 Коринтяни 15:22, Евреи 2:14) и да доведе грешниците до правилни взаимоотношения с Бог. Господ Исус ясно заявил, че притежава властта да положи живота Си и да го издигне отново, факт, който алегоризирал, когато говорил за храма (Йоан 2:19). Той имал властта да повика дванадесет легиона ангели да Го освободят по време на процеса Му, ако поиска (Матей 26:53), но въпреки това представил Себе си на унижение вместо други (Филипяни2:1-11).

Голямата тайна е, че тази сила може да бъде споделяна от вярващи, които са присъединени към Бог в Исус Христос. Павел казва: „И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.“ (2 Коринтяни 12:9б). Божията сила е въздигната в нас най-високо, когато нашите слабости са най-големи, защото Той „според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим“ (Ефесяни 3:20). Божията сила е това, което продължава да ни държи в състояние на благодат въпреки нашия грях (2 Тимотей 1:12) и чрез Неговата сила сме пазени от падане (юда 24). Цялото небесно множество ще прогласи властта Му за вечността (Откровение 19:1). Нека това бъде нашата безкрайна молитва!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Бог е всемогъщ?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries