Бог още ли върши чудеса?


Въпрос: Бог още ли върши чудеса?

Отговор:
Много хора желаят Бог да върши чудеса, за да Се „докаже” пред тях. „Ще повярвам, само ако Бог извърши чудо или знамение!” Тази идея, обаче, е опровергана в Писанието. Когато Бог извършваше удивителни и мощни чудеса за израилтяните, това накара ли ги да се покоряват на Него? Не, израилтяните постоянно не се покоряваха и се бунтуваха срещу Бог, въпреки че видяха всички чудеса. Същите хора, които видяха Бог да разделя Червено море се усъмниха по-късно дали Бог може да завладее жителите на Обещаната Земя. Тази истина е обяснена в Лука 16:19-31. В тази история един човек в ада моли Авраам да изпрати обратно при живите Лазар, за да предупреди неговите братя. Авраам каза на човека: „Ако не слушат Моисей и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.” (Лука 16:31).

Исус извърши безброй чудеса, но по-голямата част от хората не повярваха в Него. Ако Бог върши чудеса днес по същия начин, както в миналото, резултатът ще бъде същият. Хората ще бъдат учудени и ще повярват на Бог за кратко време. Тази вяра ще бъда повърхностна и ще изчезне в момента, когато се случи нещо неочаквано или страшно. Вяра, която се основава върху чудеса не е зряла вяра. Бог извърши най-голямото чудо на всички времена, като дойде на земята като Човека Исус Христос, за да умре на кръста за нашите грехове (Римляни 5:8), за да можем ние да бъдем спасени (Йоан 3:16). Бог все още върши чудеса – много от тях остават просто незабелязани или са отричани. Обаче ние нямаме нужда от повече чудеса. Ние се нуждаем от това да вярваме в чудото на спасението чрез вяра в Исус Христос.

Целта на чудесата беше да се удостовери автентичността на този, който ги изпълнява. Деяния 2:22 обявява: „Израелтяни, послушайте тези думи: Исус от Назарет, за Когото Бог е свидетелствал между вас чрез велики дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между вас, както самите вие знаете”. Същото се казва за апостолите: „Наистина белезите на истински апостол бяха доказани между вас с пълно търпение, чрез знамения, чудеса и велики дела” (2 Коринтяни 12:12). Когато говори за благовестието, Евреи 2:4 обявява: „Бог потвърждаваше свидетелството им с поличби и чудеса, с различни сили и с раздаване даровете на Светия Дух по Своя воля”. Сега имаме истината за Исус записана в Писанието. Имаме написаното от апостолите, изложено в Библията. Исус и Неговите апостоли са краеъгълния камък и основата на нашата вяра (Ефесяни 2:20), както се казва в Библията. В този смисъл чудесата вече не са необходими, тъй като посланието на Исус и на Неговите апостоли вече е било доказано и точно предадено в Писанията. Да, Бог продължава да върши чудеса. В същото време не трябва да очаквам днес непременно да стават чудеса така, както са ставали в Библейски времена.

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Бог още ли върши чудеса?