settings icon
share icon
Въпрос

Бог мъжли пол ли е, или женски?

Отговор


Когато изследваме Писанията виждаме два факта. Първо, Бог е Дух и не притежава човешки характеристики или ограничения. Второ, всички сведения, които се съдържат в Писанието, се съгласяват, че Бог откри Себе си на човечеството в мъжка форма. Нека за начало да разберем истинското естество на Бога. Бог очевидно е Личност, понеже Той показва всички характеристики на такава: има ум, воля, интелект и емоции. Бог общува и има взаимоотношения, а за личните Му действия свидетелстват целите Писания.

Както казва Йоан 4:24: „Бог е Дух; и онези, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.” Понеже Бог е духовно същество, Той не притежава физически човешки характеристики. Обаче образният език, който се използва в Писанието, понякога приписва такива качества на Бог, за да помогне на хората да Го разберат. Това пренасяне на човешки характеристики, за да се опише Бог, се нарича „антропоморфизъм”. Това е просто средство, чрез което Бог (духовно същество) съобщава истина за Своето естество на човечеството, което е сбор от физически същества. Понеже хората сме физически същества, ние сме ограничени в нашите разбирания за онези неща, които са отвъд физическата сфера; по тази причина антропоморфизмът в Писанието ни помага да разберем кой е Бог.

Някои от трудностите идват при изследването на факта, че човечеството е сътворено по Божия образ. Битие 1:26-27 казва: „Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.”

И мъжът, и жената са създадени по образа на Бога защото те са по-велики от всички други създания, тъй като имат ум, воля, интелект, емоции и способности за етична преценка, като Бог. Животните не притежават морална способност, нито нематериална съставна част, каквато имат хората. Образът на Бог е духовната съставна част, която се притежава само от човечеството. Бог сътвори човечеството, за да общува с него. Човечеството е единственото творение, което е предназначено за тази цел.

Като имаме предвид това, мъжът и жената са направени да съответстват на образа на Бог – те не са „малки” копия на Бог. Фактът, че има мъже и жени не означава задължително, че Бог има мъжки и женски характеристики. Помнете, че да си направен по образа на Бог няма нищо общо с физически характеристики.

Ние знаем, че Бог е духовно същество и не притежава физически характеристики. Обаче това не ограничава Бог как да се открива на човечеството. Писанието съдържа цялото откровение, което Бог даде на човечеството за Себе Си, и затова то е единственият обективен източник на информация за Бога. Когато гледаме на нещата, които Писанието ни казва, виждаме, че има няколко наблюдения за формата, под която Бог се е открил на човечеството.

Писанието съдържа приблизително 170 случая, в които нарича Бог „Баща”. Трябва да приемем по необходимост, че някой не може да бъде баща, освен ако не е в мъжки пол. Ако Бог беше избрал да се открие в женска форма, тогава на тези места щеше да се среща думата „майка”, а не „баща”. В Стария и Новия Завети постоянно се използват местоимения в мъжки род по отношение на Бог.

Исус Христос няколко пъти говори за Бог като за Баща, а в други случаи използва местоимения в мъжки род по отношение на Бог. Само в Евангелията Христос използва термина „Баща” поне 160 пъти, за да говори пряко за Бог. Особен интерес представлява твърдението на Христос в Йоан 10:30: „Аз и Отец едно сме.” Очевидно е, че Исус Христос дойде под формата на човек в мъжки род, за да умре на кръста като заплата за греховете на света. Като Бог Отец, Исус се откри на човечеството под формата на мъж. Писанието записва множество други случаи, където Христос използва съществителни имена и местоимения в мъжки род, за да говори за Бога.

Посланията на Новия Завет (от Деяния на апостолите до Откровение) също съдържат приблизително 900 стиха, където се използва думата теос – съществително в мъжки род на гръцки език – за директно назоваване на Бог. В безброй споменавания на Бог в Писанието се вижда ясно последователен модел да се говори за Бог с титли, съществителни имена и местоимения в мъжки род. Макар Бог да не е мъж, Той избра формата на мъж, за да се открие на човечеството. По същия начин Исус Христос, за който постоянно се говори с титли, съществителни имена и местоимения, прие формата на мъж, докато живя на земята. Пророците в Стария Завет и апостолите в Новия Завет говорят за Бог и за Исус Христос с имена и титли в мъжки род. Бог избра да се откри под такава форма, за да може хората по-лесно да разберат кой е Той. Макар Бог да проявява снизхождение, за да ни помогне да Го разберем, важно е да не се опитваме да „затваряме Бог в рамка”, образно казано, като Го поставяме в ограничения, които не съответстват на Неговото естество.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Бог мъжли пол ли е, или женски?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries