settings icon
share icon
Въпрос

Бог обича ли всички хора, или само християните?

Отговор


Може да се каже, че Бог обича всеки един човек в целия свят (Йоан 3:16; 1 Йоаново 2:2; Римляни 5:8). Тази любов не е условна – тя се основава единствено върху факта, че Бог е Бог на любовта (1 Йоаново 4:8, 16). Божията любов към цялото човечество е причината Той да се смили и да не накаже веднага хората за техните грехове (Римляни 3:23; 6:23). Любовта на Бог към света се показва във факта, че Той дава на хората възможност да се покаят (2 Петрово 3:9). Божията любов към света не означава, обаче, че Той няма да обърне внимание на греха. Бог е също Бог на правдата (2 Солунци 1:6). Грехът не може да остане вечно ненаказан (Римляни 3:25-26).

Най-любящото дело от вечността е описано в Римляни 5:8: „Но Бог препоръчва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.” Всички, които пренебрегват Божията любов, които отхвърлят Христос като Спасител, които отказват на Христос, който ги е изкупил (2 Петрово 2:1) ще бъдат подложени вечно на Божия гняв (Римляни 1:18), а не на Неговата любов (Римляни 6:23). Бог обича всеки един човек безусловно, като показва му милост и не го унищожава веднага заради греха. В същото време Бог има „заветна любов” единствено за онези, които уповават за своето спасение само на Исус Христос (Йоан 3:36). Само тези хора, които уповават на Исус Христос като на техен Господ и Спасител, ще преживеят Божията любов през вечността.

Бог обича ли всички хора? Да. Обича ли Бог християните повече, отколкото нехристияните? Не. Обича ли Бог християните по по-различен начин, отколкото обича нехристияните? Да. Бог показва, че обича еднакво всички хора като е милостив към всички тях. Бог обича само християните в този смисъл, че само те имат Неговата вечна благодат и милост и обещанието за Неговата вечна любов в рая. Безусловната любов, която Бог има към всички хора трябва да ни доведе до вяра в Него, трябва да ни накара да приемем с благодарност великата условна любов, която Той дава на всички онези, които приемат Исус Христос за Спасител.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Бог обича ли всички хора, или само християните?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries