settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Бог е дух?

Отговор


Учението, че „Бог е дух" се намира в Йоан 4:24: „Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят". Бог е казал това на жена, която мислела, че физическото място е носител на правилното поклонение на Бог.

Фактът, че Бог е дух, означава, че Бог Отец няма човешко тяло. Бог Син дошъл на земята в човешка форма (Йоан 1:1, 14), но Бог Отец не е. Исус е уникален като Емануил, „Бог с нас" (Матей 1:23). Числа 23:19 подчертава Божията истинност като го сравнява със смъртните хора: „Бог не е човек та да лъже, Нито човешки син та да се разкае…"

Някои питат защо Библията понякога говори за Бог като че ли Той има тяло. Например Исая 59:1 споменава Божията „ръка" и „ухо". 2 Летописи 16:9 говори за Божиите „очи". Матей 4:4 слага дума в Божията „уста". Във Второзаконие 33:27 Бог има „ръце". Всички тези стихове са примери за антропоморфизъм – начин на описване на Бог с анатомични или емоционални термини, така че хората по-добре да Го разберат. Използването на антропоморфизма, форма на преносен език, не означава, че Бог има истинско тяло.

Да кажем, че Бог е дух е да кажем, че Бог Отец е невидим. Колосяни 1:15 нарича Бог „невидимия Бог". 1 Тимотей 1:17 хвали Бог като казва: „А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин".

Въпреки че Бог е дух, Той също е живо, личностно същество. Като такова можем да Го познаваме лично. Исус Навиев 3:10 говори за Бог по този начин като казва: „От това ще познаете, че живият Бог е всред вас". Псалом 84:2 заявява: „…Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог".

Философски Бог трябва да е дух, за да бъде безкраен. Също ако Бог беше ограничен до физическо тяло, Той не би бил вездесъщ (едновременно на всички места). Бог Отец не е ограничен до ограниченията на измеренията на сътворените неща, а може да съществува на всички места едновременно. Бог е несътворената Първопричина, която е силата зад всички други неща.

Интересно в Йоан 4:24 Исус прави връзката между Бог като дух и поклонението към Него в дух и истина. Идеята е, че тъй като Бог е дух, хората трябва да Му се покланят точно (в истина) и в дух (с тяхната душа или сърце), противопоставено на разчитането на традициите, ритуалите и физическите места.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Бог е дух?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries