settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Бог е любов?

Отговор


Какво означава, че Бог е любов? Първо ще прегледаме как Божието Слово, Библията, описва „любовта”и след това ще видим няколко начина, по които това се отнася за Бога. „Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада” (1 Коринтяни 13:4-8а).

Това е Божието описание на любовта. Това е начина, по който Той изглежда и християните трябва да направят това своя цел (макар че това винаги е процес). Най-голямото изражение на Божията любов ни е предадено в Йоан 3:16 и Римляни 5:8. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” „Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.” Ние можем да видим от тези стихове, че най-голямото желание на Бог е ние да се присъединим към Него в Неговия вечен дом, небето. Той направи пътя възможен, плащайки цената за греховете ни. Той ни обича, защото Той така избра като акт на волята Си. „Сърцето Ми се промени дълбоко в Мене, милосърдието Ми се запали.” (Осия 11:8б) Любовта прощава. „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.” (1 Йоан 1:9)

Любовта (Бог) не налага себе си на никого. Онези, които идват при Него, го правят в отговор на Неговата любов. Любовта (Бог) показва милост към всички. Любовта (Исус) се натовари да прави добро на всеки без пристрастие. Любовта (Исус) не пожелава онова, което имат другите, живеейки смирен живот, без да се оплаква. Любовта (Исус) не се хвалеше за това кой беше Той в плът, въпреки че Той можеше да надвие всеки, когото някога срещне. Любовта (Бог) не изисква покорство. Бог не изискваше покорство от Сина Си, а по-скоро Исус с желание се подчиняваше на Своя Баща в небето. „Те трябва да научат, че както Ми е заповядал Отец, така правя.” (Йоан 14:31) Любовта (Исус) винаги е внимавал/внимава за изгодата на другите.

Това кратко описание на любовта представя един самопожертвувателен живот, в сравнение с егоистичния живот на естествения човек. Удивително, Бог дава на онези, които приемат Неговия Син Исус като техен личен Спасител от греха, способността да обичат като Него, чрез силата на Святия Дух (виж Йоан 1:12; 1 Йоан 3:1, 23, 24). Какво предизвикателство и привилегия!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Бог е любов?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries