settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Бог е светлина?

Отговор


„Бог е светлина" казва 1 Йоаново 1:5. Светлината е обичайна метафора в Библията. Притчи 4:18 символизира праведността като „виделото на разсъмване". Филипяни 2:15 оприличава Божиите деца, които са „безукорни и непорочни" на блестящи звезди в небето. Исус използвал светлината като картина на добри дела: „Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата" (Матей 5:16). Псалом 76:4 казва за Бог: „Светъл се явяваш о Славни".

Фактът, че Бог е светлина, поставя естествен контраст с тъмнината. Ако светлината е метафора за праведност и добродетелност, тогава тъмнината обозначава злото и греха. 1 Йоаново 1:6 казва, че „ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината". Стих 5 казва: „Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина". Забележете, че не се казва, че Бог притежава светлина, а че Той е светлина. Светлината е част от Неговата същност както е любовта (1 Йоаново 4:8). Посланието е, че Бог е напълно, безрезервно, абсолютно свят, без примес на грях, без петънце от порок и без следа от неправда.

Ако нямаме светлината, не познаваме Бог. Онези, които познават Бог, които ходят с Него, са от светлината и ходят в светлината. Те са направени участници на Божието божествено естество, „като са избягали от произлязлото от страстите разтление в света" (2 Петрово 1:4).

Бог е светлина и такъв е и Неговият Син. Исус е казал: „Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота" (Йоан 8:12). Да „ходиш" означава да напредваш. Следователно от този стих можем да заключим, че предназначението на християните е да растат в святост и да узряват във вярата като следват Исус (вижте 2 Петрово 3:18).

Бог е светлина и Неговият план е християните да разпръскват Неговата светлина като всеки ден стават все по-христоподобни. „Защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня: не сме от нощта, нито от тъмнината" (1 Солунци 5:5). Бог е създателят на физическата светлина, както и дава духовната светлина, чрез която можем да видим истината. Светлината осветява всичко, което е скрито в тъмнина; тя показва нещата както са наистина. Да ходиш в светлината означава да познаваш Бог, да разбираш истината и да живееш в праведност.

Вярващите в Христос трябва да признаят всяка тъмнина в себе си – своите грехове и прегрешения – и да позволят на Бог да разпръсне Своята светлина в тях.

Християните не могат да седят безучастно и да гледат как другите продължават в тъмнината на греха като знаят, че тези в тъмнината са обречени на вечно отделяне от Бог. Светлината на Света желае да пропъди тъмнината и да дари Своята мъдрост навсякъде (Исая 9:2; Авакум 2:14; Йоан 1:9). Със занасянето на светлината на света трябва по необходимост да разкрием неща за хората, които те биха предпочели да останат скрити. Светлината е неудобна за онези, свикнали с тъмнината (Йоан 3:20).

Исус, безгрешният Божи Син, е „истинската светлина" (Йоан 1:9). Като осиновени Божии синове трябва да отразяваме Неговата светлина в свят, затъмнен от греха. Нашата цел като свидетелстваме на неспасените е „да им отворим очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на Сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените, чрез вяра в мене" (Деяния 26:18).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Бог е светлина?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries