settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Бог е безкраен?

Отговор


Безкрайната природа на Бог означава само, че Бог съществува извън и не е ограничен от времето или пространстмото. Безкраен означава точно „без граници“. Когато говорим за Бог като „безкраен“, ние обикновено Му приписваме качества като всезнание, всемогъщество, всеприсъствие.

Всезнание означава, че Бог е всезнаещ или че притежава неограничено знание. Неговото неограничено знание е това, което Го окачествява като суверенен управител и съдия над всички неща. Бог не само че знае всичко, което ще се случи, но и също знае всички неща, които въобще биха могли да се случат. Нищо не изненадва Бог и никой не може да скрие грях от Него. Има много стихове в Библията, където Бог разкрива този аспект от Своята природа. Един такъв стих е 1 Йоан 3:20: „…Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко“.

Всемогъщество означава, че Бог е всесилен или че има неограничена власт. Притежаването на цялата власт е важно, защото затвърждава Божията способност да проявява Своята суверенна воля. Тъй като Бог е всемогъщ и има безкрайна власт, нищо не може да спре Неговата предопределена воля да се случи и нищо не може да предотврати или спре Неговите божествени цели да се изпълнят. Има много стихове в Библията, където Бог разкрива тази страна от Своята природа. Един такъв стих е Псалом 115:3: „Нашият Бог е на небето; Прави всичко що Му е угодно“. Или когато отговаря на въпроса на Своите ученици „Като е тъй, кой може да се спаси?“ (Матей 19:25), Исус казва: „За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно“ (Матей 19:26).

Всеприсъствието означава, че Бог винаги присъства. Няма място, на което можете да избягате от Божието присъствие. Бог не е ограничен от времето или пространството. Той присъства във всяка точка от времето и пространството. Божието безкрайно присъствие е важно, защото утвърждава вечността на Бог. Бог винаги е съществувал и винаги ще съществува. Бог е бил преди да започне времето. Той е бил и преди да бъде сътворен светът или даже самата материя. Бог няма нито начало, нито край, и не е имало време, когато Той не е съществувал, нито ще има време, когато ще престане да съществува. И отново множество стихове в Библията ни разкриват тази проява на Неговата природа и един от тях е Псалом 139:7-10: „Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побягна? Ако възляза на небето, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята и там си Ти. Ако взема крилата на зората И се заселя в най-далечните краища на морето, Там ще ме води ръката Ти, И Твоята десница ще ме държи“.

Тъй като Бог е безкраен, също се се казва, че е трансцендентен, което означава, че Бог е твърде отвъд обсега на творението и е както по-велик от творението, така е и независим от него. Значението на това е, че Бог е толкова безкрайно над и отвъд нас и нашата способност за пълно възприятие, че ако Той не Се беше разкрил, ние нямаше да знаем или да разбираме какво представлява Той. Но да благодарим, че Бог не ни е оставил в незнание за Себе си, а ни е разкрил Себе си както чрез общо откровение (творението и нашата съвест), така и чрез специално откровение (писаното Божие Слово, Библията, и живото Божие Слово, Исус Христос). Така можем да познаем Бог и можем да познаем как да бъдем помирени с Него и как да живее според волята Му. Въпреки факта, че ние сме ограничени, а Бог е безкраен, можем да познаваме и да разбираме Бог както ни Се е разкрил.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Бог е безкраен?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries