settings icon
share icon
Въпрос

Как да изхвърля от ума си образа на Бог, който се налага и гневи?

Отговор


Сигурно ще помогне да разгледаме едно от най-дълбоките твърдения в Библията: „Бог е любов" (1 Йоаново 4:8). Никога не е правено по-важно заявление от това – Бог е любов. Това е дълбоко твърдение. Бог не просто обича; Той е любов. Неговата природа и същност са любов. Любовта прониква в самото Негово същество и просмуква всички други Негови качества, дори Неговата ярост и гняв. Когато виждаме Бог като гневен, може да ни помогне да осъзнаем, че Неговият гняв е просмукан през Неговата голяма любов.

Също може да помогне да разберем, че Бог никога не се гневи на Своите деца, онези, които са дошли при Христа с вяра за прошка на греха. Целият Негов гняв е бил насочен срещу Неговия собствен Син на кръста и Той никога повече няма да се гневи на тези, за които е умрял Христос. Библията ни казва, че „Бог Който се гневи всеки ден на нечестивия" (Псалом 7:11), но ние, които принадлежим на Христос, не сме „нечестивия". Ние сме съвършени в Божиите очи, защото когато Той погледне към нас, вижда Исус. „Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога" (2 Коринтяни 5:21). Целият Божи гняв срещу нашия грях се изляла върху Исус на кръста и Той просто няма да ни се гневи никога повече, ако сме положили вярата си в Христос. Той е направил това поради голямата Си любов към Своите собствени хора.

Фактът, че Бог е любящ, не отменя неговото свято изискване за съвършенство. Обаче, поради това че е любящ, Той е изпратил Христос на кръста да умре на кръста на наше място и това напълно удовлетворява Божието изискване за съвършенство. Тъй като Той е любящ, Бог е осигурил начин човекът да не бъде повече отделен от Него поради греха, а да може да влезе във взаимоотношение с Него като желана част от Божието семейство, поставен в това семейство поради завършеното дело на Христос на кръста (Йоан 1:12;5:24).

Ако дори като знаем тези неща, все още виждаме Бог като такъв, който се гневи и налага, това може да се дължи на факта, че не сме сигурни за нашето взаимоотношение с Него. Библията ни насърчава „изпитвайте себе си, дали сте във вярата" (2 Коринтяни 13:5). Ако се съмняваме, че наистина принадлежим на Христа, трябва само да се покаем и да Го помолим да ни спаси. Той ще ни прости нашия грях и ще ни даде Своя Свят Дух, който ще живее в сърцата ни и ще ни увери, че сме Негови деца. След като се уверим, че сме Негови, можем да се приближаваме до Него като четем и изучаваме Неговото Слово и Го помолим да ни се изяви както Той истински е. Бог обича всеки от нас и желае да ни познава в лично взаимоотношение. Той ни е уверил, че ако Го търсим с цялото си сърце, със сигурност ще Го открием (Еремия 29:13; Матей 7:7–8). Тогава истински ще Го познаваме не като такъв, който се налага и гневи, а като любящ и милостив Отец.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как да изхвърля от ума си образа на Бог, който се налага и гневи?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries