settings icon
share icon
Въпрос

Защо Бог е бил толкова очевиден в Библията, а днес изглежда толкова скрит?

Отговор


Библията записва появяването на Бог пред хора, извършващ поразителни и несъмнени чудеса, говорещ гласно и много други неща, на които не сме свидетели често днес. Защо е така? Защо Бог толкова желаел да Се разкрива и да доказва Себе Си в библейски времена, но изглежда „скрит" и безмълвен днес?

Една причина, поради която Бог може да изглежда скрит днес, е простият факт за упорития, неразкаян грях. „Защо Бог е бил толкова очевиден в Библията, а днес изглежда толкова скрит?" (Михей 3:4; сравнете Второзаконие 31:18; 32:20). Също без вяра е невъзможно да угодиш на Бог (Евреи 11:6). Понякога хората не намират свидетелство за Бог поради отказ да повярват (вижте Марк 6:1-6)—трудно е да видиш, когато отказваш да отвориш очите си.

Далеч от това да бъде скрит, Бог е изпълнил план за постепенно разкритие пред човечеството. По време на процеса Му на общуване в продължение на векове Бог понякога е използвал чудеса и пряко обръщение към хората, за да разкрие Своя характер, Своите напътствия и Своите планове. В промеждутъка на Божиите времена на говорене имало тишина. Неговата сила не била очевидна, а ново откровение не предстояло (вижте 1 Царе 3:1).

Божието първо чудо – сътворението – никога не е било скрито по никакъв начин. Сътворението е било и е главното свидетелство за Божието съществуване и начина, по който Той проявява много от Своите качества. От това, от което е бил направен, човек може да види, че Бог е мощен, суверенен и вечен (Римляни 1:20). Сътворението било Неговото първо заявление към човечеството. „Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му" (Псалом 19:1). След сътворението Бог говорил на хората, за да заяви Себе Си още повече и да информира човека за Своите пътища. Той първо говорил на Адам и Ева като им давал заповеди, които да следват, а когато те не се подчинили, ги проклел. Той също уверил тях и цялото човечество, че ще изпрати Спасител да ни изкупи от греха.

След възнасянето на Енох на небето изглежда, че Бог се „скрил" още веднъж. Но по-късно Бог говорил на Ной, за да спаси него и неговото семейство, и на Мойсей като му дал Закона, който Неговият народ да следва. Бог извършил чудеса, за да удостовери, че Мойсей е Неговият пророк (Изход 4:8) и да избави израилтяните от Египет. Бог извършил чудеса отново по времето на Исус Навиев, за да установи Израил в Обетованата Земя и отново по времето на Илия и Елисей, за да удостовери пророците и да се бори срещу идолопоклонничеството. В промеждутъка между тези времена на ясна божествена намеса минали поколения без зърване на чудо или чуване на Божия глас. Мнозина вероятно са се чудили: „Защо Бог е скрит днес? Защо Той не направи Себе Си очевиден?"

Когато Исус дошъл на земята, след 400 „мълчаливи години" от Бог, Той извършил чудеса, за да докаже, че Той наистина е Божият Син и да насърчи вярата в Него (Матей 9:6; Йоан 10:38). След чудотворното възкресение Той дава право на Своите апостоли да продължат да извършват чудеса, за да докажат, че наистина са изпратени от Него, отново, за да повярват хората в Исус и да се вслушат в Новия Завет, който пишели апостолите.

Има няколко причини, поради които след времето на апостолите Бог повече не ни говори гласно нито прави Себе Си очевиден. Както отбелязахме по-горе, Бог вече говорил. Неговите думи били вярно записани и те са чудотворно запазени за нас през вековете. Библията е завършена. Божието постепенно откровение е направено (Откровение 22:18). Сега имаме завършения канон на Писанията и не се нуждаем от още чудеса да „потвърждават" Библията, която вече е била потвърдена. В Божието съвършено Слово е всичко, от което се нуждаем „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата" (2 Тимотей 3:16). Библията съвършено може да ни направи „мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса" (2 Тимотей 3:15). Това е „пророческото слово повече се потвърждава за нас [по-сигурно от чудотворното преживяване]; и вие добре правите, че внимавате на него" (2 Петрово 1:19). Не се нуждаем от нищо повече и не трябва да търсим извънбиблейски откровения. Да правим това поставя под въпрос ефикасността на Писанията, които Бог е заявил, че са достатъчни.

Но не ни ли говори Светият Дух? Да, Той е нашият Утешител в този свят (Йоан 14:16). И Той може да работи с нашата съвест, за да ни помогне да ни води. Но е важно да разберем, че Духът не дава ново откровение днес. Вместо това Той ни говори чрез писаното Божие Слово, което е „меча на Духа" (Ефесяни 6:17). Духът често ще поднася определени части от Писанието в ума във времена, когато се нуждаем от тях най-много (Йоан 14:26); Той ни просвещава, за да разберем Словото и ни дава възможност да го живеем. Но никой не може да каже: „Духът ми разкри нов факт за небето, който не се намира в Библията!" Това е прибавяне към Писанието и връхна точка на самонадеяността.

Друга причина за „скритото" състояние на Бог днес се загатва от пророк Авакум: „А праведният ще живее чрез вярата си" (Авакум 2:4). Бог не дава на Своите хора непрекъсната верига от чудотворни знаци; Той никога не го е правил. Вместо това Той очаква от тях да се доверят на това, което вече е правил, да изучават Писанията ежедневно и да живеят по вяра, а не по зрение (Матей 16:4; Йоан 20:29; 2 Коринтяни 5:7).

Накрая нека си спомним, че дори в онези времена, когато изглежда, че Бог нищо не прави, Той все още е суверенният Господ на цялото творение и Той постоянно работи, за да доведе до изпълнение на Своя съвършен план. Един от най-добрите примери за Божията „скрита" работа е книгата Естир, в която Бог никога не се споменава, но която ясно показва Неговата суверенна ръка, работеща от начало до край.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо Бог е бил толкова очевиден в Библията, а днес изглежда толкова скрит?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries