settings icon
share icon
Въпрос

Защо Бог мрази развода?

Отговор


Малахия 2:16 е често цитираният пасаж, който казва какво чувства Бог относно развода. „Защото, казва Господ, Израилевият Бог, Аз мразя напускане.“ Но този пасаж казва много повече от това. Ако се върнем към стих 13, четем: „Правите още и следното: покривате жертвеника на Господа със сълзи, с плач и въздишки, поради което Той не поглежда вече приноса,

нито го приема с благоволение от ръката ви. И пак казвате: Защо? Защото Господ стана свидетел

между теб и жената на младостта ти, към която си постъпил невярно, при все че ти е съпруга и заветната жена. Защото не направи ли Той двамата един човек, ако и да имаше още от духа на живота? И защо един? За да очаква набожно потомство.Затова внимавайте в похотите си

и никой да не постъпва невярно към жената на младостта си.“

Научаваме няколко неща от този пасаж. Първо, Бог не се вслушва в молбите за благословение от онези, които са нарушили брачния завет. 1 Петрово 3:7 казва: „ Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си като с по-слаб съсъд и им отдавайте почит като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.“ Има пряка връзка между начина, по който мъжът се отнася към жена си и ефективността на молитвите му.

Бог ясно обяснява причините, поради които да цени брака толкова високо. Той казва, че именно Той ги е направил „двамата един човек” (Малахия 2:15). Бракът е Божия идея. Ако Той го е проектирал, значи Той трябва да го дефинира. Всяко отклонение от Неговия план е отвратително за Него. Бракът не е договор; това е завет. Разводът разрушава цялата концепция за завета, която е толкова важна за Бог.

В Библията Бог често дава първообрази за предаване на духовни реалности. Когато Авраам принася сина си Исаак на олтара, това е картина на деня, стотици години по-късно, когато Господ Бог ще принесе Своя единствен Син (Битие 22:9; Римляни 8:32). Когато Бог изисква кръвни жертви за опрощаване на греховете, Той рисува картината на съвършената жертва, която самият Той ще направи на кръста (Евреи 10:10).

Бракът е картина на завета, който Бог е направил със Своя народ (Евреи 9:15). Заветът е ненарушимо посвещение и Бог иска да разберем колко сериозно е това. Когато се разведем с някого, с когото сме сключили завет, това като подигравка за създадената от Бога идея за заветна връзка. Църквата (хората, които са приели Исус като Спасител и Господ) е представена в Писанието като „Невястата на Христос“ (2 Коринтяни 11:2; Откровение 19:7-9). Ние, като Негов народ, сме „женени” за Него чрез завет, който Той е постановил. Подобна картина е използвана и в Исая 54:5 за Бог и Израил.

Когато Бог установява брака в Едемската градина, Той го създава като картина на най-голямото единство, което човешките същества могат да познават (Битие 2:24). По този начин Бог иска да разберем единството, което можем да имаме с Него чрез изкуплението (1 Коринтяни 6:17). Когато съпругът или съпругата решат да нарушат този брачен завет, това опорочава картината на Божия завет с нас.

Малахия 2:15 ни дава друга причина, поради която Бог мрази развода. Той казва, че „очаква набожно потомство“. Божият план за семейството е един мъж и една жена да се обвържат един с друг за цял живот и да отгледат деца, за да разберат по този начин и идеята за завета. Децата, отглеждани в здрав дом с двама родители, имат много по-голям потенциал и те да създадат здрави семейства.

Когато Исус е попитан защо Законът позволява развода, Той отговаря, че Бог го е позволил само „поради вашето коравосърдечие…, но отначало не е било така“ (Матей 19:8). Бог никога не е възнамерявал развода да бъде част от човешкия живот и когато закоравяваме сърцата си и нарушаваме завета, който Той е създал, това го огорчава.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо Бог мрази развода?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries