settings icon
share icon
Въпрос

Защо Бог мрази греха?

Отговор


Бог мрази греха, защото той е противоположен на Неговата природа. Псалмистът описва Божията омраза към греха по следния начин: „Защото Ти не си Бог, Който се наслаждава на беззаконие; нечистият няма да живее при Тебе, ” (Псалм 5:4). Бог мрази греха, защото Той е свят; святостта е най-възвишената от всичките Му качества (Исая 6:3; Откровение 4:8). Неговата святост напълно насища Неговото същество. Неговата святост олицетворява Неговото морално съвършенство и Неговата абсолютна свобода от всякакъв недостатък (Псалм 89:35; 92:15; Римляни 9:14).

Библията представя отношението на Бог към греха със силни чувства на враждебност, отвращение и пълна неприязън. Например грехът е описан като гниещи язви (Исая 1:6), тежко бреме (Псалм 38:4), оскверняваща мръсотия (Тит 1:15; 2 Коринтяни 7:1), обвързващ дълг (Матей 6:12- 15), тъмнина (1 Йоан 1:6) и алено петно (Исая 1:18).

Бог мрази греха поради простата причина, че грехът ни отделя от Него: „но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, и Той не иска да чува. ” (Исая 59:2; виж също Исая 13:11; Еремия 5:25). Именно грехът накара Адам и Ева да избягат от Бог и да се скрият „сред дърветата в градината“ (Битие 3:8). Грехът винаги носи раздяла и фактът, че Бог мрази греха, означава, че Той мрази да бъде отделен от нас. Неговата любов изисква възстановяване, което от своя страна изисква святост.

Бог мрази греха също и поради неговата тънка измама, която ни примамва да се съсредоточим върху светските удоволствия, като изключваме Божиите благословии. Тези, на които греховете им са простени, могат да кажат: „Ще ми изявиш пътя на живота; пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Тебе – винаги веселие. “ (Псалм 16:11). Да преследваш греха означава да обърнеш гръб на даровете на Бог, който има „планове да те направи проспериращ, а не да ти навреди, планира да ти даде надежда и бъдеще“ (Еремия 29:11). Божията омраза към греха предполага, че Той обича Своите хора и иска да ги благослови.

Друга причина Бог да мрази греха е, че той ни заслепява за истината. Исус оприличи лъжеучителите на „слепи водачи на слепи“ (Матей 15:14). Йоан каза, че онзи, който мрази брат си, „не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му “ (1 Йоан 2:11). Грехът има последствия, които грешникът често пренебрегва. „Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това и ще пожъне. ” (Галатяни 6:7; виж също Числа 32:23). Бог мрази греха по същата причина, поради която светлината мрази тъмнината, и истината мрази лъжата. Бог иска Неговите деца „да имат пълното богатство на пълно разбиране“ (Колосяни 2:2), а грехът пречи.

Бог мрази греха, защото той ни поробва и в крайна сметка ще ни унищожи. Точно както грехът на Самсон доведе до физическата му слепота и плен (Съдии 16:21), нашият грях ще доведе до духовна слепота и робство. „ Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате – било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда? ” (Римляни 6:16). Бог е източникът на живота и Той ще разшири този живот завинаги на всички, които вярват. Грехът е пречка за нашето възприемане на живота и това е една от причините Бог да го мрази.

Бог мрази греха, защото той намалява любовта ни към Него. Библията казва: „Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, което е в света – желанията на плътта, похотта на очите и надмеността в живота, не е от Отца, но от света;” (1 Йоан 2:15-16). Яков ни предупреждава за опасността да прегърнем света: „Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. ” (Яков 4:4). Никой не може да служи на двама господари (Лука 16:13) и ние трябва да избираме между греха и правдата.

Като вярващи, ние трябва да мразим греха, така както Бог го прави.” Защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня; не сме от нощта, нито от тъмнината. ” (1 Солунци 5:5). Трябва да признаем, че Бог ни е отделил; ние сме „свят народ, народ Божий“ (1 Петрово 2:9). Ние не можем да станем святи сами, но Бог ни дава Своя Свят Дух, за да ни освети (2 Солунци 2:13). Имаме Неговото обещание, че Той ще ни помогне в нашата борба срещу греха (1 Коринтяни 1:8).

Мразим греха, защото ни отделя от Бога. Мразим го, защото намалява любовта ни и притъпява съвестта ни, защото ни обвързва и заслепява. Мразим го, защото наскърбява Божия Дух (Ефесяни 4:30). Нашата молитва към е „А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. ” (1 Солунци 5:23).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо Бог мрази греха?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries