settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Бог е вечен?

Отговор


Думата вечен означава „непрекъснат, нямащ начало, нито край“. Псалом 90:2 ни разказва за Божията вечност: „Преди да се родят планините, И да си дал съществувание на земята и вселената, От века и до века Ти си Бог“. Тъй като хората измерват всичко във време, е много трудно за нас да възприемем нещо, което е нямало начало, а винаги е било и ще продължи завинаги. Библията, обаче, не се опитва да доказва Божието съществуване или Неговата вечност, а направо започва с твърдението „В началото Бог…“ (Битие 1:1), като посочва, че в началото на записаното време Бог вече е съществувал. От времетраене с продължителност назад без граници до времетраене простиращо се напред неограничено, от вечни времена до вечни времена Бог е бил и е завинаги.

Когато Мойсей бил призован от Бог да отиде при израилтяните с послание от Него, Мойсей се чудел какво трябва да им каже, ако го попитат какво е Божието име. Отговорът на Бог е най-разкриващ: „И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас“ (Изход 3:14). Това показва истинската същност на Бог, неговото самосъществуване и, че Той е Битието на съществата. Той също описва Неговата вечност и неизменност, както и Неговата постоянност и вярност в изпълнение на обещанията Си, защото това обхваща цялото време, минало, настояще и бъдеще. Смисълът е, не само Аз съм каквото съм сега, но и Аз съм каквото съм бил, и Аз съм каквото ще съм, и ще съм каквото аз съм. Собствените думи на Бог за Неговата вечност ни говорят от страниците на Писанието.

Исус Христос, въплътеният Бог, също доказвал на хората от Своите дни Своята божественост и своята вечност като им заявявал „Преди да е бил Авраам, Аз съм“ (Йоан 8:58). Ясно е, че Исус твърдял, че е Бог в плът, защото юдеите, като чули това твърдение, се опитали да го убият с камъни. За евреите, някой да твърди, че е вечният Бог, било богохулство, заслужаващо смърт (Левит 24:16). Исус твърдял, че е вечен, също както Неговият Отец е вечен. Това било обявено отново от Йоан относно природата на Христос: „В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог“ (Йоан 1:1). Отпреди записаното време Исус и Неговият Отец са били единосъщни и са споделяли качеството вечност.

Римляни 1:20 ни казва, че Божията вечна природа и Неговата вечна сила са ни разкрити чрез Неговото творение. Всички хора виждат и разбират този аспект от Божията природа чрез свидетелството на различни проявления от сътворения ред. Слънцето и небесните тела продължават по орбитите си век след век. Сезоните идват и си отиват в определеното им време; дърветата се разлистват през пролетта и листата опадат през есента. Година след година тези неща продължават и никой не може да ги спре или да промени Божия план. Всичко това свидетелства за Божията вечна сила и план за земята. Един ден Той ще сътвори ново небе и нова земя и те, като Него, ще продължат във вечността. Ние, които принадлежим на Христос чрез вярата, също ще продължим през вечността, като споделяме вечността на нашия Бог, по чийто образ сме създадени. EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Бог е вечен?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries