settings icon
share icon
Въпрос

Какво се случи в Гетсиманската градина?

Отговор


Градината в Гетсимания, място, чието име буквално означава "преса за масло", се намира на склона на Елеонския хълм, точно срещу долината Кедрон от Йерусалим. Там и до днес се намира градина с древни маслинови дървета. Исус често ходи в Гетсимания с учениците Си, за да се моли (Йоан 18:2). Най-известните събития в Гетсимания се случват в нощта преди разпъването Му на кръста, когато Исус е предаден. Всеки от авторите на Евангелието описва събитията от тази нощ с леки отклонения, така че четенето на четирите разказа (Матей 26:36-56; Марк 14:32-52; Лука 22:39-53; Йоан 18:1-11) ще даде точна представа за тази съдбоносна нощ в нейната цялост. Вечерта, след като Исус и учениците Му бяха отпразнували Пасхата, те дойдоха в градината. По някое време Исус отвежда трима от тях - Петър, Яков и Йоан - на място, отделено от останалите. Тук Исус ги помоли да бдят с Него и да се молят, за да не изпаднат в изкушение (Матей 26:41), но те заспаха. На два пъти Исус трябваше да ги събуди и да им напомни да се молят, за да не изпаднат в изкушение. Това беше особено остро, защото Петър наистина падна в изкушение по-късно същата нощ, когато три пъти се отрече, че дори познава Исус. Исус се отдалечава малко от тримата мъже, за да се моли, и два пъти моли Своя Отец да премахне чашата на гнева, която щеше да изпие, но всеки път се подчинява на волята на Отец. Той беше "прескръбен до смърт" (Матей 26:38), но Бог изпрати ангел от небето да Го укрепи (Лука 22:43). След това предателят Юда Искариотски пристига с "множество" войници, първосвещеници, фарисеи и слуги, за да арестуват Исус. Юда Го идентифицира чрез предварително уговорения сигнал за целувка, която той дава на Исус. Опитвайки се да защити Исус, Петър взема меч и напада един човек на име Малх, слуга на първосвещеника, като му отрязва ухото. Исус смъмря Петър и по чудодеен начин изцелява ухото на мъжа. Учудващо е, че свидетелството на това невероятно чудо на изцеление не повлиява на множеството. Те не бяха разтърсени и от Неговата страхотна демонстрация на сила, описана в Йоан 18:5-6, където или от величието на погледа Му, или от силата на думите Му, или и от двете, те станаха като мъртъвци и паднаха на земята. Въпреки това Го арестуваха и заведоха при Пилат Понтийски, а учениците се разпръснаха в страх за живота си. Събитията, случили се в Гетсиманската градина, отекват през вековете. Страстта, която Исус проявява в онази съдбоносна нощ, е пресъздавана в музика, книги и филми в продължение на векове. От XVI в., когато Бах написва две великолепни оратории по евангелските разкази на Матей и Йоан, до наши дни с филма "Страстите Христови", историята на тази необикновена нощ се разказва отново и отново. Тези събития са повлияли дори на езика ни, давайки ни фрази като "които посягат към ножа, от нож ще загинат" (Матей 26:52); "Духът е бодър, а тялото – немощно" (Марк 14:38); и " и потта Му стана като големи капки кръв" (Лука 22:44). Разбира се, най-важното въздействие на тази нощ беше готовността на нашия Спасител да умре на кръста вместо нас, за да плати наказанието за нашите грехове. Бог "направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога" (2 Коринтяни 5:21). Това е Евангелието на Исус Христос.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво се случи в Гетсиманската градина?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries