settings icon
share icon
Въпрос

Как трябва да разбираме представата за Бог Отец?

Отговор


„Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна“ (1 Йоаново 3:1). Този пасаж започва с повелителното „Вижте“. Йоан иска да наблюдаваме проявленията на любовта на Отеца. Той е въвел темата за Божията любов в предходната глава (1 Йоаново 2:5, 15), накратко я дискутира тук и напълно я обяснява в четвъртата глава. Целта на Йоан е да опише вида любов, която Отецът дава на Своите деца – „каква любов“. Гръцката дума, преведена „каква“, се намира само шест пъти в Новия завет и винаги е вложено удивление и възхищение.

Интересно е да се отбелжи, че Йоан не казва: „Отецът ни обича“. Ако направи така, той би описал състояние. Вместо това, той ни казва, че Отецът е „дал“ любовта си на нас, а това, на свой ред описва действие и обхвата на Божията любов. Също е интересно да се спомене, че Йоан нарочно е избрал думата „Отец“. Думата предполага взаимоотношение баща-дете. Обаче, Бог не е станал Баща, когато ни е приел за деца. Бащинството на Бог е вечно. Той е вечно Отецът на Исус Христос и чрез Исус е нашият Отец. Чрез Исус получаваме любовта на Отеца и се наричаме „Божии чада“.

Каква чест е Бог да ни нарича Свои деца и да ни дава увереността, че като Негови чада сме наследници и сънаследници с Христос (Римляни 8:17). В Евангелието си Йоан също ни казва, че Бог дава правото да станат Божии чада на всички, които по вяра са приели Христос като Господ и Спасител (Йоан 1:12). Бог разпростира любовта Си над Свой Син Исус Христос и чрез Него над всички Свои осиновени деца.

Когато Йоан ни казва „а такива и сме!“, той обявява реалността на нашия статус. Веднага, в точно този момент ние сме Негови деца. С други думи, това не е обещание, което Бог ще изпълни в бъдещето. Не, истината е, че ние вече сме Божии чада. Радваме се на всичките права и привилегии, които следват от нашето осиновяване, защото сме познали Бог като нашия Отец. Като Негови деца изпитваме любовта Му. Като Негови деца Го признаваме за наш Отец, тъй като имаме познаването на Бог от опит. Поставяме доверието и вярата си в Него, който ни обича, осигурява нуждите ни и ни закриля както нашият земен баща прави. Също както земният баща, Бог дисциплинира децата Си, когато не се подчиняват или пренебрегват заповедите Му. Това Той прави за наша полза, за да „бъдем участници в Неговата святост“ (Евреи 12:10).

Има много начини, по които Писанието описва тези, които обичат Бог и Му се подчиняват. Ние сме наследници на Бог и сънаследници с Христос (Римляни 8:17); ние сме свято свещенство (1 Петрово 2:5); ние сме нови създания (2 Коринтяни 5:17); и ние сме участници на божественото естество (2 Петрово 1:4). Но повече от всяко от горните описания, по-важно от всяка титла или позиция, е простият факт, че ние сме Божии чада и Той е нашият небесен Баща. EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как трябва да разбираме представата за Бог Отец?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries