settings icon
share icon
Въпрос

Какво е Денят на Изкуплението (Йом Кипур)?

Отговор


Денят на умилостивението (Левит 23:27-28), известен още като Йом Кипур, е

най-тържественият свещен ден от всички израелски празници и фестивали, който настъпва

веднъж годишно на десетия ден от Тишри, седмия месец на еврейският

календар. На този ден първосвещеникът трябвало да извърши сложни ритуали, за да

да изкупи греховете на народа. Ритуалът изкуплението на греховете е описан в Левит 16:1-34 и започва с влизането на Аарон, или на следващите първосвещеници на Израил, в

Светая Светих. Тържествеността на деня е подчертана от Бога, който казва на Моисей

да предупреди Аарон да не влиза в Светая Светих, когато пожелае,

а само на този специален ден веднъж годишно, за да не умре (ст. 2). Това не е

церемония, която да се приема с лека ръка, и народът е трябвало да разбере, че изкуплението

за греха трябва да се извърши по Божия начин.

Преди да влезе в скинията, Аарон трябва да се изкъпе и да облече специални дрехи (ст. 4), след което да принесе в жертва теле за грях за себе си и за семейството си (ст. 6, 11). Кръвта на телето трябваше да бъде поръсена върху ковчега на завета. След това Аарон трябваше да доведе два козела, единият от които да бъде принесен в жертва "поради нечистотата на израилтяните и поради престъпленията им и поради всичките им грехове" (ст. 16), а кръвта му да бъде поръсена върху ковчега на завета. Другият козел е бил използван като козел за отпущение. Аарон поставя ръцете си на главата му, изповяда над него бунта и нечестието на израилтяните и изпраща козела с определен човек, който го пусна в пустинята (ст. 21). Козелът понеся върху себе си всички грехове на народа, които са опростени за още една година (ст. 30).

Символичното значение на ритуала, особено за християните, се вижда най-напред в измиването и очистването на първосвещеника, на човека, който пуска козела, и на човека, който извежда жертвените животни извън лагера, за да изгори труповете (ст. 4, 24, 26, 28). Церемониите за очистване на израилтяните често се изискват в целия Стар завет и символизират необходимостта човечеството да бъде очистено от греха. Но едва след като Исус идва и принася Себе си в жертва "веднъж завинаги", нуждата от церемониите за очистване отпада (Евреи 7:27). Кръвта на бикове и кози е можела да изкупи греховете само ако ритуалът се извършва непрекъснато година след година, докато Христовата жертва е достатъчна за всички грехове на всички, които някога ще повярват в Него. Когато Неговата жертва е извършена, Той заявява: "Свърши се" (Йоан 19:30). След това Той сяда отдясно на Бога и вече е необходима никаква друга жертва (Евреи 10:1-12).

Това, че Христовата жертва е напълно достатъчна се вижда и в двата козела. Кръвта на първия козел е поръсена върху ковчега, като по този начин ритуално се удоволетворява Божият гняв за още една година. Вторият козел принася греховете на народа в пустинята, където те са забравени и вече не отнасят към хората. Грехът се умилостивява и изкупва по Божия начин - единствено чрез жертвата на Христос на кръста. Умилостивяването е актът на уволетворяването на Божия гняв, докато изкупването е актът на заплащане за греха и премахването му от грешника. И двете цели са постигнати веднъж завинаги от Христос. Когато принася Себе Си в жертва на кръста, Той умилостивява Божия гняв срещу греха като поема този гняв върху Себе Си: “Затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез Него.!” (Римляни 5:9). Премахването на греха от втория козел е жива илюстрация за обещанието, че Бог ще отдалечи нашите прегрешения от нас, така както изтокът отстои от запада (Псалм 103:12), и че няма да ги помни повече (Евреи 8:12; 10:17). Днес евреите все още празнуват ежегодния Ден на умилостивението, който се пада в различни дни всяка година през септември-октомври, като традиционно отбелязват този свят ден с 25-часов пост и интензивна молитва, често като прекарват по-голямата част от деня в синагогата.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е Денят на Изкуплението (Йом Кипур)?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries