settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява християнството и в какво вярват християните?

Отговор


В I Коринтяни 15:1-4 се казва: “И още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате, ако държите здраво онова слово, което аз ви благовестих, освен ако не сте повярвали напразно. Защото ви предадох преди всичко това, което и аз приех – че Христос умря за греховете ни според Писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според Писанията…”

Казано накратко, християните вярват точно в това. Християнството е уникално в сравнение с другите видове вяра, защото е насочено повече към изграждането на взаимоотношения, отколкото към установяването на религиозна практика. Вместо да се опитва да спазва списъци с “прави това и не прави онова”, целта на християнина е да изгради близко взаимоотношение с Бог Отец. Това взаимоотношение става възможно поради делото на Исус Христос и служението на Святия Дух в живота на християнина.

Християните вярват, че Библията е боговдъхновеното, непогрешимо Божие Слово и че учението на Библията има окончателен авторитет по всички въпроси (II Тимотей 3:16; II Петрово 1:20-21). Християните вярват в един Бог, който съществува в три лица – Отец, Син (Исус Христос) и Святи Дух.

Християните вярват, че човекът е създаден специално, за да има взаимоотношения с Бога, но че грехът отделя хората от Бога (Римляни 5:12, Римляни 3:23). Християнството учи, че Исус Христос е живял на тази земя и е бил напълно Бог, и напълно човек (Филипяни 2:6-11), и е умрял на кръста. Християните вярват, че след смъртта Му на кръста, Христос е бил погребан, три дни след това е възкръснал от мъртвите и сега стои от дясната страна на Отец и непрестанно се застъпва за вярващите (Евреи 7:25). Християнството прогласява, че смъртта на Исус на кръста е достатъчна, за да плати напълно за греха, за дълга, който всички хора имат. Точно по този начин се възстановяват разбитите отношения между Бога и човека (Евреи 9:11-14, Евреи 10:10, Римляни 6:23, Римляни 5:8).

За да бъде спасен, човек трябва да вярва напълно в завършеното дело на Христос на кръста. Ако някой вярва, че Исус Христос е умрял вместо него, платил е цената за собствените му грехове и е възкръснал от мъртвите, тогава този човек е спасен. Никой нищо не може да направи, за да си заслужи спасението. Никой не може да бъде “достатъчно добър”, за да угоди на Бога със собствени сили, защото всички ние сме грешници (Исайя 64:6-7, Исайя 53:6). И на второ място, нищо повече не може да се направи, защото Христос вече е направил всичко! На кръста Исус Христос каза: “Свърши се” (Йоан 19:30).

По същия начин, както никой не може нищо да направи, за да си заслужи спасението, така и когато някой положи вярата си в Христовото дело на кръста, каквото и да направи след това, не може да си изгуби спасението. Помни, всичко необходимо вече е свършено от Христос! Нищо в спасението не зависи от онзи, който го получава! В Йоан 10:27-29 се заявява: “Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой [човек] няма да ги грабне от ръката Ми. Моят Отец, който Ми ги даде, е по-голям от всичко; и никой [човек] не може да ги грабне от ръката на Отца.”

Може би някой ще си помисли: “Това е страхотно – след като вече съм спасен, мога да правя всичко, каквото си поискам, и няма да загубя спасението си!” Но спасение не означава да бъдеш свободен да правиш каквото поискаш. Спасението означава да си освободен от това да служиш на старата природа и, тъй като си свободен, да се стремиш да имаш правилните отношения с Бога. Докато вярващите живеят на земята в техните грешни тела, те ще водят непрекъсната борба да не се поддават на греха. Животът в грях е пречка за взаимоотношенията, които Бог иска да има с хората и докато някой живее в грях като вярващ, той няма да може да се наслаждава на отношенията, който Бог е възнамерявал да има с него. Християните обаче могат да имат победа в борбата с греха, като изучават и прилагат Божието Слово (Библията) в живота си, и като бъдат контролирани от Святия Дух, т.е. като се подчиняват на влиянието и водителството на Духа в ежедневието си и чрез Духа се подчиняват на Божието Слово.

И така, докато много религиозни системи изискват от човека да върши определени неща, основното в християнството е изграждането на взаимоотношения с Бога. Християнство означава да вярваш, че Христос е умрял на кръста, за да плати за твоите грехове, и е възкръснал. Твоят грях и дълг е платен и ти можеш да имаш общение с Бога. Можеш да имаш победа над твоята грешна природа и да живееш в общение и подчинение спрямо Бога. Това е истинското библейско християнство.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява християнството и в какво вярват християните?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries