settings icon
share icon
Въпрос

Какво е християнски мироглед?

Отговор


Мирогледът се свързва с изчерпателна концепция за света от специфично гледище. Християнският мироглед, следователно, е изчерпателна концепция за света от християнско гледище. Мирогледът на човека е неговата „голяма картина”, хармония от всички неговите вярвания относно света. Това е неговия начин за разбиране на действителността. Мирогледът е основата за ежедневните решения и следователно е извънредно важен.

Няколко човека виждат ябълка, поставена на една маса. Ботаникът, гледайки към ябълката, я окачествява. Художникът вижда натюрморт и я рисува. Бакалинът вижда придобивка и я инвентаризира. Детето вижда обяд и го яде. Начина, по който гледаме към всяка ситуация, е повлиян от това как ние гледаме на света като цяло. Всеки мироглед, християнски или нехристиянски, се занимава с поне тези три въпроса:

1) От къде произхождаме? (И защо сме тук?)
2) Кое е погрешното в света?
3) Как ние можем да поправим това?

Преобладаващият мироглед днес е натурализма, който отговаря на трите въпроса по този начин: 1) Ние сме продукт на случайни действия на природа без истинска цел. 2) Ние не уважаваме природа както би трябвало. 3) Ние можем да спасим света чрез екология и съхранение. Натуралистичният мироглед генерира много свързани философии както например морален релативизъм, екзистенциализъм, прагматизъм и утопизъм.

Християнският мироглед, от друга страна, отговаря на трите въпроса библейски: 1) Ние сме Божии създания, предназначени да управляваме света и да общуваме с Него (Битие 1:27-28; 2:15). 2) Ние съгрешихме спрямо Бог и подчинихме целия свят на проклятие (Битие 3). 3) Бог Сам изкупи света, жертвайки Сина Си, Исус Христос (Битие 3:15; Лука 19:10), и желае един ден да възстанови създанието до неговото предишно съвършено състояние (Исая 65:17-25). Християнският мироглед ни води да вярваме морални правила, чудеса, човешкото достойнство и възможността за изкупване.

Важно е да помним, че мирогледът е изчерпателен. Той въздейства на всяка област от живота, от пари до морал, от политика до изкуство. Истинското християнство е повече от наръч идеи за използване в църквата. Християнството, както е предадено в Библията, е само по себе си мироглед. Библията никога не прави разлика между „религиозен” и „светски” живот; християнския живот е този, който е единственият. Исус провъзгласи Себе Си за „пътя, истината и живота” (Йоан 14:6) и, постъпвайки така, стана нашия мироглед.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е християнски мироглед?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries