settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за това да бъдеш християнски съпруг?

Отговор


Библията казва достатъчно по темата за християнския съпруг, че може да се напише цяла книга. Всъщност за това са написани много книги. Тази статия прави кратък преглед по темата.

Най-ясно образът на християнския съпруг е описан в Ефесяни 5:15-33. Това е главната идея на на апостол Павел за приложението на това, какво означава да си в Христос, тоест да си в правилна връзка с Бог. Указанията на Павел към християнската съпруга, започващи в стих 23, обясняват, че тя трябва да разпознае в съпруга си такъв водач, какъвто е Христос за възлюбената си Църква. Две изречения по-надолу (стих 25) Павел казва същото нещо директно на съпруга християнин. И така, моделът на християнина за съпружеско поведение е самият Исус Христос. С други думи, Бог очаква християнските съпрузи да обичат своите съпруги жертвоготовно, напълно и безусловно, по същия начин, по който Спасителят обича нас.

От християнския съпруг се очаква да е готов да даде всичко, включително своята кръв, ако е необходимо, за доброто и благополучието на своята съпруга. Божият план е съпругът и съпругата да станат едно (Марк 10:8), така че това, което съпругът има, да принадлежи и на съпругата. В любовта няма егоизъм (1 Коринтяни 13:5); има само даване. Чувствата на християнския съпруг към жена му надхвърлят увлечението, романтиката или сексуалното желание. Връзката се основава на истинската любов – на саможертвено отношение, което отразява вярата в Бога. Съпругът християнин се интересува повече от това, жена му да е добре, отколкото той самият. Той насърчава нейното духовно благополучие като сънаследник на вечния живот (1 Петрово 3:7). Той не пита какво може да получи от нея, а мисли какъв може да бъде и какво да направи за нея.

Ефесяни 5 описва как един любящ християнски съпруг е инструмент на любовта на Христос към съпругата му и в същото време е модел на любовта на Христос към Неговата църква. Каква чест е това! И каква отговорност. Само когато се покори на живата сила на Исус Христос, тогава един мъж може да изпълни такова предизвикателство. Ето защо той трябва да разчита на силата на обитаващия Свети Дух (Ефесяни 5:18) и от благоговение към Христос да се покорява в служение на на жена си (стих 21 и останалата част от пасажа).

Много пъти християнският съпруг е и баща. Ролите на съпруг и баща са преплетени. Бог създаде мъжа и жената като сексуални същества по много причини. Едната е да ни даде радостта от продължаването на расата, от населяването на земята с поколения хора, които носят Божието име и отразяват Неговия образ. Вижте Битие 1:27–28 и 2:20–25, заедно с Второзаконие 6:1–9 и Ефесяни 6:4. Семейството – християнското семейство – е в основата на Божия план за човечеството и е самата основа на човешкото общество. Съпругът е глава на това семейство. Точно както християнският съпруг не може да обича и ръководи жена си без силата на Светия Дух, той не може да обича и възпитава децата си в наставлението на Господ без силата на Светия Дух. Съпрузите и бащите носят голяма отговорност и привилегия. Когато търсят Бога и следват Неговото ръководство, те служат добре на своите семейства и това прославя името на Христос.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за това да бъдеш християнски съпруг?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries